Handhaving van dit verbod is geen bevoegdheid van de gemeente, maar van de politie. Op wegen waar onder verkeersborden het onderbord m.u.v. bestemmingsverkeer is geplaatst, vindt op basis van jurisprudentie geen handhaving plaats. Daarnaast heeft de gemeente het doel om te komen tot een helder stelsel van verkeersborden, met de juiste borden op de juiste plek en zonder overbodige verwijzingen. Hieruit volgt dat de gemeente nastreeft om zo min mogelijk verkeersborden te plaatsen, zolang hierdoor geen wettelijk en onjuiste verkeerssituatie ontstaat.