In het gemeentelijk verkeersplan zijn alle wegen gecategoriseerd. De maximumsnelheid is passend bij de categorie van de weg. De wegen zijn daarbij te verdelen in wegen met een verblijfsfunctie en een ontsluitingsfunctie.

Zodra het verkeersplan wordt herzien, wordt ook de wegencategorisering opnieuw beoordeeld en eventueel aangepast. Op andere momenten is dit niet aan de orde.