In het gemeentelijk verkeersplan zijn alle wegen gecategoriseerd. De maximumsnelheid is passend bij de categorie van de weg.

Erftoegangswegen

 • Het verblijven weegt hier zwaarder dan het ontsluiten. Dit zijn de typische woonstraten, bedoeld zodat men hun ‘erven’ kunnen bereiken.
 • Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km/uur of 15 km/uur in het geval van woonerven. Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 60 km/uur.
 • Kruispunten zijn meestal gelijkwaardig, zonder voorrangsregelingen.
 • Fietsers maken ook gebruik van de rijbaan.

Gebiedsontsluitingswegen

 • Het ontsluiten van het verkeer weegt hier zwaarder dan het bereiken van de erven. Dit zijn de hoofdwegen van de gemeente.
 • Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 of 70 km/uur. Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 80 km/uur.
 • Kruispunten zijn voorzien van voorrangsregelingen, al dan niet met rotondes en verkeerslichten.
 • Meestal zijn er aparte fietspaden.

Wijkontsluitingswegen

 • Dit is een tussencategorie tussen de erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen. Hierbij is menging van zowel een overwegende ontsluitingsfunctie als een verblijfsgebied. Denk hierbij vooral aan de vaak slingerende hoofdwegen binnen een woonwijk.
 • De maximumsnelheid is 50 km/uur binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom komt deze wegcategorie niet voor.
 • De wegen zijn smaller dan de gebiedsontsluitingswegen.
 • Kruispunten zijn meestal voorzien van voorrangsregelingen, maar zijn niet voorzien van verkeerslichten.
 • Fietsers maken gebruik van de rijbaan, meestal wel op een apart gemarkeerde strook.

Zodra het verkeersplan wordt herzien, wordt ook de wegencategorisering opnieuw beoordeeld en eventueel aangepast. Op andere momenten is dit niet aan de orde.