In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs van 2019 is vastgelegd dat de St Jan Baptistschool en de St Jozefschool gaan fuseren. Tegelijkertijd is de ambitie uitgesproken om er een Integraal Kindercentrum (IKC) van te maken. De kavel bij de St Jan Baptistschool is te onveilig en de St Jozefschool is te krap voor uitbreiding. De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan en gekeken wat de beste plek is voor een IKC. Uit onderzoek blijkt dat de open ruimte nabij de wethouder Huibregtseschool de beste plek is voor het IKC. Hier kan een fijne binnen- en buitenruimte komen voor een groene, gezonde school. Het is een verkeersluwe en groene plek, die dicht bij de plek ligt waar de kinderen wonen. Er wordt ingezet op een school met twee bouwlagen.

Dit najaar met elkaar in gesprek over de buurt

Op maandag 19 juni bespreekt de gemeenteraad de startnotitie over een locatie van het IKC. Op dinsdag 4 juli neemt de gemeenteraad hier het besluit over. Dit najaar nodigt de gemeente de buurt uit voor gesprekken om te horen wat buurtbewoners belangrijk vinden voor de plek van het IKC en het park.

Integraal Kindercentrum: nieuwe, groene en verkeersveilige omgeving voor kinderen

Een Integraal Kind Centrum, of ‘alles-in-1-school’, is een voorziening voor kinderen van nul tot dertien jaar op één plek. Een voorschool; kinderdagverblijf; basisschool; buitenschoolse opvang (BSO) en welzijnsactiviteiten. Na groep 8 maken zij de overstap naar het voortgezet onderwijs en gaan zij niet meer naar een Integraal Kind Centrum.

 De Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) wil een nieuw IKC bouwen omdat de gebouwen van de St. Jozefschool en de St. Jan Baptistschool verouderd zijn. De gemeenten heeft daarom met het SKOW gezocht naar een nieuwe, veilige en groene plek voor 480 Wassenaarse kinderen. De gemeente Wassenaar vindt dat alle kinderen recht hebben op goede en goed bereikbare scholen en steunt de plannen van het SKOW.

Onderdeel van een sterk nieuw hart voor Wassenaar Noord

De nieuwe school helpt om de buurt te versterken. Het schoolgebouw kan bijvoorbeeld ook een 'huis van de buurt' worden, met ruimte voor culturele activiteiten. Tijdens de bouw van de school kan het park ook duurzamer gemaakt worden. Samen met het nieuwe gezondheidscentrum krijgt de buurt dan een sterk nieuw hart.