Vaststelling nieuwe locatie Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar

De locatie voor het nieuwe samengestelde Integraal Kindcentrum (IKC) ter vervanging van de St. Jan Baptist basisschool en de St. Jozef basisschool is dinsdagavond 4 juni in de gemeenteraad vastgesteld. Het verzoek tot samenvoegen van de twee scholen is van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) afkomstig. De IKC wordt een school voor 480 leerlingen. Ook komt er een samenwerking met de naastgelegen kinderopvang van Norlandia om er een volwaardig Integraal Kindcentrum van te maken (IKC). In juli 2023 is het zoekgebied al bepaald voor de nieuwe samengestelde school, namelijk bij het Huibregtseveld. Hierna zijn er onder andere een verkeeronderzoek en ecologisch onderzoek geweest. Daarbij heeft de gemeente drie bewoners(participatie)avonden georganiseerd om input op te halen om de precieze locatie voor de nieuwe school te kunnen vaststellen. Op basis hiervan is de locatie achter de voormalige Huibregtseschool vastgesteld door de gemeenteraad. Naast de vaststelling van de locatie is er een amendement ingediend om de voetbalkooi die op het veld ligt te verwijderen. Dit amendement is aangenomen en de voetbalkooi zal worden verwijderd. Volgende stap: nu de locatie is vastgesteld, gaat de SKOW aan de slag met een architect om een eerste ontwerp te maken en de mogelijkheden te bespreken.  

Wethouder Onderwijs Ritkse Bloemendaal: "Ik ben blij dat de gemeenteraad een locatie bij het Huibregtseveld heeft vastgesteld voor de nieuwe school van Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar. Voor de toekomstige leerlingen wordt zo een prachtige groene locatie. Ik verwacht dat dit een verrijking zal zijn voor Wassenaar."
 

Integraal Kindercentrum: nieuwe, groene en verkeersveilige omgeving voor kinderen

Een Integraal Kind Centrum, of ‘alles-in-1-school’, is een voorziening voor kinderen van nul tot dertien jaar op één plek. Een voorschool; kinderdagverblijf; basisschool; buitenschoolse opvang (BSO) en welzijnsactiviteiten. Na groep 8 maken zij de overstap naar het voortgezet onderwijs en gaan zij niet meer naar een Integraal Kind Centrum.

 De Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW) wil een nieuw IKC bouwen omdat de gebouwen van de St. Jozefschool en de St. Jan Baptistschool verouderd zijn. De gemeenten heeft daarom met het SKOW gezocht naar een nieuwe, veilige en groene plek voor 480 Wassenaarse kinderen. De gemeente Wassenaar vindt dat alle kinderen recht hebben op goede en goed bereikbare scholen en steunt de plannen van het SKOW.

Onderdeel van een sterk nieuw hart voor Wassenaar Noord

De nieuwe school helpt om de buurt te versterken. Het schoolgebouw kan bijvoorbeeld ook een 'huis van de buurt' worden, met ruimte voor culturele activiteiten. Tijdens de bouw van de school kan het park ook duurzamer gemaakt worden. Samen met het nieuwe gezondheidscentrum krijgt de buurt dan een sterk nieuw hart.

Documenten