Het project Versterking Dorpskern wordt dit jaar voortvarend opgepakt. Sinds 2016 werkt de gemeente samen met het centrummanagement, ondernemers en pandeigenaren aan de versterking van het centrum, in het Project Versterking Dorpskern. De gemeente kan bijdragen aan een gezellig dorpscentrum met mooie winkels en goede voorzieningen door te zorgen voor een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Het intensieve proces van co-creatie met bewoners, (horeca) ondernemers, winkeliers en pandeigenaren heeft geleid tot een breed gedragen herinrichtingsplan.

Een indruk van de herinrichting ziet u in het Beeldkwaliteitsplan

Planning en vervolgstappen

De gemeenteraad heeft in januari 2024 het project Versterking Dorpskern goedgekeurd. Binnenkort leest u meer op deze website over de planning en de werkzaamheden die gaan plaatsvinden.  

Achtergrond

Een goed functionerend en aantrekkelijk centrum is een cruciale schakel in de Wassenaarse samenleving en van belang voor de zelfstandigheid van de gemeente. Mede als gevolg van veranderend gedrag van de consument door toenemende internetaankopen, staat de detailhandel onder druk. Om het winkelen in Wassenaar toekomstbestendig te maken en de concurrentie met omliggende winkelgebieden,  aan te kunnen, zal Wassenaar een kwaliteitsslag moeten maken. Het project Versterking Dorpskern zal hier uitvoering aan geven met een herinrichtingsplan die zal zorgen voor een revitalisering van onze dorpskern.  Met de revitalisering wordt een logische en herkenbare openbare ruimte gecreëerd met een hoogwaardige kwaliteit en een eenduidige uitstraling, waardoor de bezoeker uitgenodigd wordt om langer in het centrum te verblijven. Dit heeft een positief effect op het uitgavenpatroon van de bezoeker, nieuwe private investeringen en het aantrekken van ondernemers en investeerders. Daarmee wordt ook een impuls gegeven aan het vestigingsklimaat waardoor leegstand wordt voorkomen.

Neem voor meer informatie contact op met Marcel van Miert, mvmiert@wassenaar.nl.