Dinsdag 13 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Wassenaar het Inrichtingsplan Centrum Wassenaar vastgesteld. Hiermee kiest de gemeente samen met ondernemers, pandeigenaren en inwoners voor een sterk en aantrekkelijk centrum dat zich richt op de toekomst. De uitvoering van dit inrichtingsplan gaat plaatsvinden in 2021 en 2022. Ook is een Gevelfonds opgericht. Met het Gevelfonds kunnen ondernemers en pandeigenaren een bijdrage krijgen om de (historische) kwaliteit van de gevel van hun pand te verbeteren. 

Opslag materialen voor nieuw centrum Wassenaar

Van september 2022 – juli 2023 gaan wij het centrum van Wassenaar herinrichten. Voor de opslag van materialen gaan wij in de periode 6 mei 2022 tot en met juli 2023 gebruik maken van een parkeerterrein tegenover de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) aan de Dr. Mansveltkade. In de bijlage vindt u een tekening van de locatie. In eerste instantie gaat het alleen om de opslag van materialen. De leveranciers houden rekening met school- en sporttijden van kinderen. Vanaf september 2022 brengt de aannemer de benodigde materialen vanaf de opslagplaats naar het centrum. Rekening houdend met het milieu en de omgeving wordt er zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van elektrisch vervoer en elektrische apparatuur. Onverwachte zaken kunnen invloed hebben op de planning en de werktijden. Wij rekenen daar vooralsnog uiteraard niet op. Heeft u vragen hierover? Dan kunt u een bericht sturen naar nieuwcentrum@wassenaar.nl.

Documenten