De resultaten van de duurzame energie-initiatieven om de CO2 uitstoot te verminderen zijn veelbelovend. Lees hier meer over op deze pagina. Een overzicht van alle initiatieven vindt u onder aan deze pagina. De bijdragen zijn eerder gepubliceerd in de periodieke rubriek ‘Het Duurzame Initiatief’ in De Wassenaarse Krant. 

Zonnepanelenactie Buurtteams

Vier buurtteams hebben de krachten gebundeld en een gezamenlijk inkooptraject opgezet voor zonnepanelen om energie en kosten te besparen. De buurtteams Nieuw-Wassenaar, Park De Kieviet, Centrum en Groot Deijleroord hebben met leverancier Freek van Os goede afspraken gemaakt om naar hun wensen de uitvoering op te pakken. Zo is er bij niet-standaardsituaties aandacht en ruimte voor maatwerk. Op 2 september 2020 zijn de eerste ‘buurtpanelen’ geplaatst in bijzijn van alle betrokken partijen. Bekijk hier de film(externe link). De informatieavond die in juli 2020 plaatsvond, is terug te kijken(externe link). Bewoners kunnen zich nog steeds aanmelden voor een vrijblijvende offerte en een schouw(externe link). Voor vragen kunt u contact opnemen met Mireille Soeters via telefoonnummer 06 – 29 50 50 22.

Samen Slim Rijden

Sinds de start van Samen Slim Rijden begin dit jaar hebben 12 deelnemers inmiddels 243 ritten gemaakt met de Nissan Leaf, de elektrische deelauto. Dat is een gemiddelde van 53 kilometer per rit en komt neer op 9.600 kg minder CO2 uitstoot als een benzineauto. Wie het ook een keer wil proberen, kan via de website een testrit aanvragen(externe link). Als het bevalt rijd je binnen een dag na inschrijving mee in de deelauto. Ook mensen die net hun rijbewijs hebben kunnen zich aanmelden. Er is geen leeftijdsgrens. En natuurlijk geldt: hoe meer deelnemers, hoe sneller er een tweede auto staat.

Online EnergyParty

Deelname aan een EnergyParty wijst inwoners de weg naar een lagere energierekening. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de EnergyParty’s party alleen online worden gegeven. Buurkracht is in Wassenaar een wervingscampagne gestart om 25 nieuwe hosts te vinden. De oproep voor vrijwilligers om een online EnergyParty te organiseren komt op een mooi moment. Onlangs hebben huiseigenaren een voucher ontvangen, een tegemoetkoming in de kosten voor energiebesparingsmiddelen. De voucher kan worden besteed aan kleine maatregelen zoals een deurdranger of tochtstrips of voor een eerste stap naar een grotere investering zoals zonnepanelen of isolatie. Mensen die zich aanmelden als organisator nodigen rond de acht buurtgenoten uit. Tijdens de avond bekijken de deelnemers samen hun energieverbruik én bespaarmogelijkheden. Een professionele gespreksleider begeleidt de avond en geeft de nodige informatie. Na afloop heeft iedereen een concreet en persoonlijk actieplan, geen verplichtingen. Interesse? Kijk voor meer informatie op www.buurkracht.nl/energyparty(externe link) of download de app van buurkracht en meldt u aan.

Tijdens de Klimaattafel van 15 oktober was Chantal van Schaik, die veel ervaring heeft als organisator van online EnergyParty’s te gast. De presentatie kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Het duurzame initiatief van Buurtteam Backershagen

Sander ten Wolde (rechts) en Roeland van Berckelaer (links)

Om CO2-neutraal te worden werken we vanuit de Klimaattafel samen aan duurzame initiatieven. Maak kennis met Wassenaarders die zich hiervoor inzetten. Zoals Roeland van Berckelaer en Sander ten Wolde van Buurtteam Backershagen.

Wat betekent dit duurzame initiatief voor jullie?
Namens de Buurtvereniging Backershagen zijn wij een BuurKracht team gestart omdat wij iets praktisch voor het klimaat willen doen. Bij buren is het prettig aankloppen omdat het gevoel er is dat je elkaar kent. Vaak hebben buren een vergelijkbaar huis. Je gelooft eerder de buurvrouw die zegt dat zonnepanelen geld besparen dan een reclamefolder. Mij viel op dat bij de 40 huizen die we gescand hebben, veel mensen al energiebesparende maatregelen hebben genomen. Goed nieuws. En natuurlijk een uitdaging om de duurzaamheidslat hoger te leggen!

Waarom vind je dit NU belangrijk?
Sander: ik vind dat ik met een bouwkundige opleiding iets voor het milieu kan betekenen. Ik maak me oprecht zorgen over de toekomst van onze leefomgeving. Met techniek hoop ik oplossingen te kunnen bieden om het tij te keren maar ik weet ook dat de politieke organisatie en communicatie een grote rol spelen. Roeland: We merken nu allemaal dat het klimaat toch echt aan het veranderen is: we schaatsen steeds minder, we overwegen vaker om een airco aan te schaffen. Ook in de politiek zie je dat het milieu bovenaan de agenda's komt te staan.

Hoe kwamen jullie hiermee in aanraking?
De warmte-camera actie stond in de krant en Roeland mailde de Buurtvereniging of iemand dit samen met hem wilde oppakken. Sander stond net op het punt om hier iets mee te doen, dus de samenwerking was snel gemaakt! We willen een EnergyParty organiseren en een modelwoning in de buurt realiseren, om aan te tonen hoe je van het gas af kunt en een oudere woning toch rendabel kunt aanpassen.

Wat doet de gemeente?
We zitten als BuurKrachtteam in een overleggroep met de gemeente. De gemeente is met een masterplan bezig voor de energietransitie. Onze mening wordt zeer op prijs gesteld. Wellicht dat deze samenwerking tussen de gemeente en inwoner nieuw is, dus dit is dan ook een experiment. 

Wat zouden jullie Wassenaarders willen meegeven? 
Lastig om uit alle initiatieven, groepen, slogans, reclames, labels etc. een keuze te maken. Alle maatregelen van ons als bewoners (zonnepanelen, van het gas af, elektrisch rijden, etc.) starten bij isoleren. De warmte of koelte in je huis zo lang mogelijk vasthouden. Met extra isolatie merk je gelijk dat je huis behaaglijker is. En vooral behaaglijkheid is een investering of verbouwing waard voor veel mensen.

Sander: Wij zoeken nog een buurtgenoot die ook interesse heeft om mee te doen; neem dan graag contact op met Sander via sandertenwolde@gmail.com

Het duurzame initiatief van Buurtteam De Paauw

Om CO2-neutraal te worden werken we vanuit de Klimaattafel samen aan duurzame initiatieven. Maak kennis met Wassenaarders die zich hiervoor inzetten. Zoals Gerd-Jan Otten, Rosita ten Berge en Pasquale van Vliet-van Dijk van Buurtteam De Paauw.

Wat betekent dit initiatief voor jullie?
Wij willen graag aanjager van verduurzaming zijn. Onze eerste stap is de buurt motiveren tot vraagreductie (o.a. isolatie). Met een gemiddeld gasverbruik van ca. 3.000m3 per huishouden (gemiddelde in Nederland is 1.300m3) is daar veel winst te behalen. Dit draagt bij aan een lagere CO2-emissie en energienota, meer wooncomfort en het verkleint de overstap op hernieuwbare bronnen.

Waarom vinden jullie dit NU belangrijk?
Eind 2021 dient de gemeente een transitievisie warmte klaar te hebben. We kunnen dit afwachten, of zelf ook bijdragen. Pasquale: Persoonlijk ben ik veel met verduurzaming bezig. Ik hoop mijn eigen huis (D label) de komende jaren energetisch te kunnen verbeteren. Ik ben mij zelfs aan het certificeren tot energieprestatie adviseur. Als bouwkundig ingenieur zie ik de uitdagingen die dit voor bestaande woningen met zich meebrengt. Maar die uitdaging ga ik graag aan!

Gerd-Jan is al gedurende lange tijd zowel persoonlijk als professioneel met duurzaamheid bezig. In zijn voormalige woonplaats Den Haag is hij betrokken geweest bij de oprichting van “DuurSaam Benoordenhout” en met zijn bedrijf helpt hij professionele partijen plannen te ontwerpen om wijken en complexen aardgasvrij te verwarmen. Ook zijn eigen woning moet eraan geloven, en zijn deelname aan het buurtteam was dan ook vanzelfsprekend.

Rosita: Toen ik van Den Haag naar Wassenaar verhuisde, was het vooral voor het prachtige groen. Om dit te behouden draag ik graag mijn steentje bij aan verduurzaming. Ik ben daar al mee bezig (geweest) door de aanschaf van zonnepanelen, een elektrische auto, deelname aan een Energy Party, etc. Met de buurtteams hoop ik dat we meer bewoners kunnen bereiken, en voor hen ook de link naar de gemeente te kunnen vormen.

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen?
Pasquale: Via een flyer van de gemeente werd ik op de Klimaattafel geattendeerd. Tijdens de afgelopen Klimaattafel vroegen andere buurtteams naar expertise op het gebied van isolatie. Ik heb contact opgenomen, en het balletje is gaan rollen.

Wat doet de gemeente?
Een nauwe samenwerking, en kortlijnige communicatie met de gemeente zijn gewenst. Het overleg van de gemeente met de buurtteams is daarin een goed middel. Een gedragen duurzaamheidsvisie die aansluit bij de ideeën van onze en andere buurten is belangrijk. Bewoners zouden daadwerkelijk medezeggenschap moeten hebben. We willen op korte termijn een ‘eigen visie’ ontwikkelen met onze buurtgenoten. Plannen en ambities moeten in lijn met elkaar zijn om elkaar aan te vullen en te versterken.

Wat zou je Wassenaarders willen meegeven?
We zouden ons team graag uitbreiden met iemand die ons kan helpen met de communicatiestrategie en een “buurtanker”, iemand die De Paauw en haar bewoners door en door kent. Meedoen? E-mail: buurtteamdepaauw@gmail.com. Buurtgenoten die hun huis al hebben verduurzaamd komen we ook graag mee in contact.

Het duurzame initiatief van Niki en Tom

Om CO2-neutraal te worden werken we vanuit de Klimaattafel samen aan duurzame initiatieven. Maak kennis met Wassenaarders die zich hiervoor inzetten. Zoals Niki (32) en Tom (30) van Driel die blij zijn met het gemak dat de elektrische deelauto van Samen Slim Rijden hen biedt.

Wat betekent dit initiatief voor jullie?

Het maakt het voor ons financieel mogelijk om een elektrische auto te rijden. Met de deelauto rijden we naar familie, vrienden en sportwedstrijden. Nu ongeveer eens in de twee weken, normaal gesproken vaker. Een van de voordelen van het niet bezitten van de auto is dat deze niet onnodig voor de deur staat. We betalen naar gebruik; dit bespaart kosten en is beter voor het milieu.

Waarom vinden jullie dit NU belangrijk?

We hebben specifiek gekozen voor een elektrische deelauto vanwege de lage milieubelasting. Alternatieve deelauto’s zijn ook beschikbaar maar die rijden op benzine in plaats van elektriciteit. We zijn aardig actief op het gebied van duurzaamheid en willen graag laten zien dat het anders kan.

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met dit initiatief?

Omdat Wassenaar geen treinverbinding heeft, hebben we ons verdiept in het kopen van een auto. Via De Wassenaarse krant kwamen we dit op het spoor en hebben toen een proefrit gepland. Het gebruiksgemak en de aansluiting bij onze ideeën over duurzaamheid hebben ons doen besluiten om geen auto te kopen, maar te delen. Put your money where your mouth is.

Wat doet de gemeente?

Er zijn twee laadparkeerplekken gekomen in de buurt van het centrum en Samen Slim Rijden staat op de website. Desondanks is er ons inziens meer mogelijk om dit soort duurzame initiatieven te ondersteunen. Bijvoorbeeld door ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten ertoe te bewegen of verplichten om een deelauto beschikbaar te stellen aan de bewoners. Om kostendekkend te zijn, zijn vaak meerdere deelnemers nodig en dit is in de opstartfase lastig te realiseren. Het verstrekken van subsidie of bijdragen aan promotie kan enorm helpen.

Wat zou je Wassenaarders willen meegeven?

De deelauto is onze enige auto, die we alleen gebruiken als het openbaar vervoer geen optie is. Aan het aantal auto’s in Wassenaar te zien, hebben huishoudens vaak meer dan één auto tot hun beschikking. De deelauto is een perfecte vervanging voor een tweede auto, die waarschijnlijk vaak voor de deur staat en daardoor openbare ruimte inneemt die anders bestemd kan worden. Geïnspireerd? Kijk op https://samenslimrijden-wassenaar.nl/(externe link)

Het duurzame initiatief de Klimaattafel

Vanuit de Klimaattafel zetten inwoners en gemeente acties op om de uitstoot van CO2 te verminderen en het klimaat te beschermen. In deze rubriek vertellen de initiatiefnemers over hun duurzame acties aan de hand van 5 vragen. Deze keer in de spotlights de Klimaattafel en leden zelf.

Wat is de Klimaattafel?

Een Wassenaars initiatief waarin inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente elkaar vinden in acties om de CO2-uitstoot te verminderen. Het is een platform om kennis te maken met iedereen die niet alleen wil verduurzamen, maar ook een idee heeft hoe we dat samen kunnen realiseren. Dus praten én doen. Voorbeelden zijn de Wassenaarse Energie Coöperatie, de elektrische deelauto van Samen Slim Rijden en de acties van de Buurtteams. De gemeente is partner van de Klimaattafel en faciliteert het netwerk en de bijeenkomsten.

Waarom is dit nu belangrijk?

We staan aan het begin van de energietransitie. De komende decennia gaan we stap voor stap over op schone energie en aardgasvrij verwarmen. Dit gebeurt op internationaal, landelijk, regionaal én lokaal niveau. De weg naar CO2-neutraal is lang en iedereen krijgt er, vroeg of laat, mee te maken. De Klimaattafel laat zien welke stappen je vandaag kunt zetten naar een duurzame toekomst.

Hoe is dit initiatief ontstaan?

Bij aanvang in 2018 meldden enthousiaste inwoners zich met duurzame plannen bij de gemeente. Er was behoefte aan een gezamenlijk netwerk om elkaar te informeren, te sparren en te inspireren om concreet iets te doen aan de CO2-uitstoot. En het werkt: we helpen elkaar plannen aan te scherpen en resultaten te bereiken. We hebben veel kennis en expertise in huis en leren van elkaar. Tijdens de bijeenkomsten en ook daarbuiten weet men elkaar te vinden. Die netwerkfunctie is heel waardevol.

Wat doet de gemeente?

Met het doel de CO2-uitstoot in onze gemeente te verlagen, faciliteert de gemeente inwonerinitiatieven door mensen met elkaar samen te brengen zodat zij hun ideeën kunnen delen en waar mogelijk met expertise te ondersteunen. Bijvoorbeeld door een externe partij in te schakelen. Zoals Buurkracht dat buurtteams helpt bij het realiseren van een zonnepanelenproject en warmtescans. Deze succesvolle samenwerking werkt aanstekelijk: mogelijk komt er een buurtteam bij. Periodiek verschijnt de Nieuwsbrief Klimaattafel. 

Wat wil de Klimaattafel aan Wassenaarders meegeven?

Sluit u aan! Niet iedereen hoeft zelf een duurzaam initiatief te beginnen om bij te dragen aan de vermindering van CO2 uitstoot. U kunt ook meedoen met bestaande initiatieven. Kijk op de website welke dat zijn. Ook kunt u gebruikmaken van de gemeentelijke regelingen om energie te besparen. Of bezoek de klimaat tafel bijeenkomst op woensdag 17 februari. We verwelkomen u graag! Aanmelden via klimaattafel@wassenaar.nl. Voor het programma en alle informatie over de energietransitie en de Klimaattafel kijk op de speciale duurzaamheidspagina

Het duurzame initiatief van de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC)

Om CO2 neutraal te worden werken we vanuit de Klimaattafel samen aan duurzame initiatieven. Maak kennis met Wassenaarders die zich hiervoor inzetten. Zoals Edward Verschoor, Daniel van Dongen en Gerke Henkes. Vijf vragen aan de kersverse bestuursleden van de WEC. 

Wat houdt dit duurzame initiatief in?

Edward: ‘De WEC gaat lokaal energie opwekken. We starten met zonnepanelen op een dak van de gemeente, een bedrijf of instelling.  Zo kunnen alle inwoners van Wassenaar lokale groene energie kopen, ook als het niet mogelijk is om zelf zonnepanelen te plaatsen. In 2021 willen we tenminste 135.000 KiloWattuur opwekken, goed voor 40 gemiddelde huishoudens. In de komende 5 jaar willen we graag meer dan 260 huishoudens van groene stroom voorzien - 1 MegaWattpiek."

Waarom vinden jullie dit NU belangrijk? 

Daniel: "Wij zijn ervan overtuigd dat het huidige gebruik van grondstoffen voor het opwekken van energie niet toekomstbestendig is. De technieken om hier verandering in te brengen zijn nu breed beschikbaar. Waarom zouden we fossiele energie van ver halen terwijl we lokaal schone energie kunnen opwekken? In veel gemeenten gebeurt dit al, dus de WEC kan gebruik maken van een hoop aanwezige kennis. De nieuwe PostCodeRoosRegeling van volgend jaar, maakt gezamenlijk investeren in zonne-energie voor iedereen interessant."

Hoe is het initiatief ontstaan?

Gerke: "De WEC is ontstaan vanuit het netwerk dat bijeen komt op de Klimaattafel van de Gemeente. Met de buurtteams en Buurkracht hebben we eerst gewerkt aan de collectieve inkoop van zonnepanelen voor particuliere daken. Nu werken we met een team van 10 Wassenaarders door aan de grotere dakoppervlakken. Samen lokaal verduurzamen staat voorop."

Wat doet de gemeente?  

Daniel: "WEC en de gemeente stellen samen een intentieverklaring op. Bij deze wederzijdse afspraken staan de versnelde uitrol van duurzame energie middels burgerparticipatie centraal. Ook helpt de gemeente ons bij de zoektocht naar grote daken: zo kunnen we zowel voor de eigenaren van het dak als de inwoners van Wassenaar Energie gaan opwekken."

Wat wil je Wassenaarders meegeven? 

Edward: De WEC is opgericht voor Wassenaarders en door Wassenaarders. Zo werken we als internationaal dorp ook lokaal aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarom roepen we mensen op om lid te worden van onze coöperatie. Met een eerste groep leden willen we zo snel mogelijk het eerste dak in gebruik nemen. Hoe dat werkt? We leggen het uit op de website www.WEC-duurzaam.nl(externe link)

Het duurzame initiatief van Buurtteam Groot Deijleroord

Om CO2-neutraal te worden werken we vanuit de Klimaattafel samen aan duurzame initiatieven. Maak kennis met Wassenaarders die zich hiervoor inzetten zoals Annelies Heijl, Kees van der Kroft en Yuri Nieuwenhuizen van buurtteam Groot Deijleroord en de voorzitter van de wijkvereniging, Nico van Egmond.

Wat houdt dit initiatief in?   

Zoals zo veel mensen zijn er ook in onze wijk heel wat bewoners die plannen hebben om hun huis te verduurzamen maar in de praktijk komt het er dan niet altijd van. Door samen op te trekken en krachten te bundelen hebben we samen met 3 andere Wassenaarse wijken een zonnepanelenactie  kunnen opzetten.  Vervolgens zijn we afgelopen winter met warmtecamera’s bij wijkbewoners langs geweest zodat mensen inzicht krijgen waar sprake is van warmteverlies uit de woning. Nu bereiden we een actie voor om de woningen te isoleren. En wie weet pakken we vervolgens weer een ander project op om de wijk mooier en duurzamer te maken.

Waarom vind je het NU belangrijk om je hiervoor in te zetten?   

Annelies: de opwarming van de aarde houdt mij al een hele tijd bezig en ik vind het dan ook van belang om ook zelf mijn steentje bij te dragen. Zo liggen er inmiddels zonnepanelen op mijn dak. Behalve zonnepanelen op dak en schuur heeft Yuri zijn huis zodanig geïsoleerd dat hij voor de verwarming geen gas meer nodig heeft. “Afgelopen winter is gebleken dat een warmtepomp volstaat. De kennis die ik heb opgedaan wil ik graag beschikbaar stellen aan de wijk”.

Hoe zijn jullie begonnen? 

Als regelmatige bezoeker van de Klimaattafel zag Kees de enquête die in de Kieviet onder bewoners is rondgegaan: die enquête hebben we in Deijleroord als basis genomen. In eerste instantie hebben we ongeveer 250 medebewoners aangeschreven en vervolgens is ons team ontstaan. Inmiddels werken we intensief samen met 5 andere wijkteams en dat is behalve efficiënt ook erg inspirerend. Voorzitter Nico van Egmond van de wijkvereniging vult aan de initiatieven te ondersteunen en biedt het Deijlerhuis aan als locatie om (na Corona!!) bijeenkomsten te kunnen organiseren om isolatiemogelijkheden en andere duurzaamheidsinitiatieven te presenteren.

Wat doet de gemeente?  

Kees: De gemeente helpt ons door het beschikbaar stellen van inhoudelijke ondersteuning via Duurzaam Bouwloket, daarnaast kunnen we gebruik maken van de communicatiemiddelen van Buurkracht. Dat helpt ons enorm want het is allemaal vrijwilligerswerk.

Wat zou je Wassenaarders willen meegeven?  

Yuri: Ongeacht wat je drijft: het klimaat, CO2, zeespiegelstijging of je eigen portemonnee: zuinig omgaan met grondstoffen en dus ook met energie is altijd ergens goed voor. Een goed geïsoleerd huis geeft bovendien meer comfort.      

Hebben wij je belangstelling gewekt en wil je ook bijdragen aan buurtinitiatieven? Mail naar zondeijleroord@kpnmail.nl en we nemen gegarandeerd contact met je op!

Het duurzame initiatief van Stefan Bruinings

Om CO2 neutraal te worden werken we in de Klimaattafel samen aan duurzame initiatieven. Maak kennis met de Wassenaarders die zich hiervoor inzetten. Zoals Stefan Bruinings, beheerder van het Sterrenbad. Vijf vragen aan deze initiatiefnemer.

Wat doe je aan verduurzaming?

Beide daken zijn nu duurzaam, het ene is al 11 jaar een sedumdak, het andere gaat zonne-energie leveren. Ook hebben we bijna overal ledverlichting en straks energiezuinige pompen. Daarnaast weren we wegwerpplastic: plastic rietjes, petflesjes, alles vervangen we door bio afbreekbaar en dus recyclebaar materiaal.

Hoe is het idee ontstaan?

Een zwembad is een bijzonder gebouw met hoge kosten voor water, brandstof (gas) en elektra. Duurzaamheid is steeds meer op de voorgrond geraakt tijdens jarenlange plezierige wederzijdse contacten tussen eigenaar, gemeente, exploitant en Sportfondsen.

Waarom vind je dit NU belangrijk?

De echte oorsprong ligt bij mijn kinderen van 26 en 28. Zij laten mij meer en meer zien hoe belangrijk het voor hen is dat we nu stappen maken in thema’s natuur, verduurzaming, verbetering en of aanboren van andere nieuwe energiebronnen.

Wat doet de gemeente?

Als gesprekspartner steekt de gemeente hier tijd, energie en kennis in. De financiering voor de zonnepanelen is beschikbaar gesteld/overgedragen aan Sportfondsen Wassenaar BV. Er is bereidheid om de samenwerking te verlengen, de verdienste van beide organisaties waar we trots op zijn.

Wat wil je Wassenaarders meegeven?

Als gastheer van de Klimaattafel heb ik gezien hoe aan initiatiefnemers ondersteuning wordt gegeven. Ik hoef deze Wassenaarders niets mee te geven dan slechts een aanmoediging: Ga zo door! En voel u welkom in uw prachtige zwembad en werk ook aan uw eigen duurzaamheid en vitaliteit!

Het duurzame initiatief van Buurtteam Zuid

Om CO2-neutraal te worden werken we vanuit de Klimaattafel samen aan duurzame initiatieven. Maak kennis met Wassenaarders die zich hiervoor inzetten. Zoals Geert Ensing, Madelon Moorlag, Sven Kramer, Susanne van Eps en Mireille Soeters van het buurkrachtteam Wassenaar-Zuid.

Wat houdt dit duurzame initiatief in?

Mireille: Onze eerste grote actie is het promoten van zonnepanelen met de buurtteams Groot Deijleroord, Centrum en De Kieviet. Door distributie van folders, meldingen in de buurtapps en een online presentatie kregen we buren mee. Tegelijkertijd benaderden we de markt. Op basis van kwaliteit, garantie, veilig werken en prijs hebben we de Firma Freek van Os als installateur gekozen en met hem een offertetraject ontwikkeld. Er zijn al 200 offertes aangevraagd, 58 uitgevoerd, meer dan 300 zonnepanelen geïnstalleerd, bij elkaar goed voor meer dan 110.000 Wattpiek!

Waarom vinden jullie dit NU belangrijk?

Geert: Energietransitie krijgt nu vaart omdat er concrete stappen mogelijk zijn. Ik dacht al een tijdje aan zonnepanelen, het buurtinitiatief was precies het zetje wat ik nodig had. Inspirerend om met een team hiermee aan de slag te gaan, wat nog eens werd versterkt toen we samen gingen werken met andere buurtteams. Als je acties gezamenlijk oppakt is de impact veel groter dan individueel. 

Hoe is het initiatief ontstaan?

Mireille: Tijdens een nieuwjaarsborrel raakte ik met Sven in gesprek over de noodzaak om te verduurzamen en daarin zelf het voortouw te nemen. Hij en Susanne hadden al zonnepanelen maar wilden meer bewoners enthousiasmeren om zelf elektriciteit op te wekken. Voor ik het wist, zat ik in het team. We hebben een buurtenquête uitgestuurd. Hieruit bleek dat de meeste belangstelling uitging naar zonnepanelen.

Wat doet de gemeente?

Madelon: De gemeente heeft Buurkracht ingehuurd, zo kreeg ons duurzaamheidsproject een vliegende start. Bij twijfel of onduidelijkheden werden we meteen weer gemotiveerd en op weg geholpen. De ondersteuning met behulp van de buurkracht-app en andere communicatiemiddelen is superefficiënt. Doordat je goed wordt begeleid, elkaar weet te vinden en een eerste project afrondt, groeit de overtuiging dat je duurzame initiatieven heel goed met de
buurt kan oppakken. En dat doen we! 

Wat wil je Wassenaarders meegeven?

Susanne: Begin gewoon. Met de panelen hebben we thuis zoveel geld bespaard dat we voor een tweede ronde gaan en meedoen met deze zonnepanelenactie. Een van de beste investeringen met een hoog gegarandeerd rendement blijft toch je dak helemaal volgooien met zonnepanelen. En tip voor de feestdagen: bekijk de documentaires Before the Flood, Cowspiracy of Normal Is Over 1.1. en laat je inspireren!

Het duurzame initiatief van De Groene Meent

Vanuit de Klimaattafel werken we samen aan duurzame initiatieven. Maak kennis met Wassenaarders die zich hiervoor inzetten. Zoals de vrijwilligers van De Groene Meent.

Groepsfoto De Groene Meent

Wat houdt De Groene Meent in?

De Groene Meent is een inwonersinitiatief van tien vaste vrijwilligers. We laten zien hoe een bewuster, duurzaam leven te leiden. We doen “GROEN DOEN” graag met alle inwoners: samen bereiken we meer. Door op duurzaamheid samen te werken met andere groepen en organisaties hopen we steeds meer mensen te inspireren en te laten zien dat een duurzame leefstijl niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. Dit doen we op met verschillende acties. Op onze website kun je precies zien welke dat zijn: www.groenemeent.nl(externe link)

Waarom vind je het NU belangrijk om je hiervoor in te zetten?

Omdat morgen te laat is. Samen kunnen meer biodiversiteit, minder afval en een bijdrage leveren aan minder CO2 uitstoot. Dat kan met veel meer dan alleen ‘van het gas af’. Er zijn eenvoudige stappen die je kunt zetten. En als je eenmaal begint….

We bedenken verschillende acties die ook weer steeds andere mensen aanspreken. En zo groeit het collectief. Dus hierbij de oproep om mee te doen met het afvaldieet, de collectieve inkoop van groene sedumdaken, de kledingknapzakken, en/of Trash&Treasures. Think Global, Act Local.

Hoe zijn jullie begonnen?

In oktober 2019 was de film ‘Normal is over’ in de bieb. Na afloop kon je regisseuse Renée Scheltema vragen stellen. Daarna bleven er wat mensen hangen. Met die groep zijn we samengekomen en dat leidde tot de eerste activiteit: Recycle Sint. Inmiddels zijn we zoveel projecten verder; sommige komen jaarlijks terug, anderen zijn doorlopend.

Wat doet de gemeente?

Wassenaar is een van de 105 GlobalGoals Gemeenten in Nederland. De gemeente geeft daarmee aan dat ze actief wil meewerken om de 17 GlobalGoals ook daadwerkelijk te bereiken in 2030. Deze 17 GlobalGoals zijn ook ons uitgangspunt. Bij enkele acties werken we samen met de gemeente. Het eerste jaar kregen we startsubsidie van de gemeente, nu krijgen we dit van Fonds Wassenaar. Daar zijn we blij mee!

Wat zou je Wassenaarders willen meegeven?

Door alleen je gedrag aan te passen is er al winst te halen. Duurzaam hoeft niet ‘duur’. Op onze website kan je zien bij welke activiteiten je kan aansluiten of je eigen initiatief indienen. Of kom langs: binnenkort kan dat in de bibliotheek. Zo houden we samen onze Meent Groen.

Documenten