Wat is het?  

Burgers die informatie wensen van de overheid, kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Op deze pagina leest u hoe u het beste uw verzoek kunt indienen en waarvoor:

 • Informatieverzoek voor eigen gebruik (informatieverzoek),
 • Op basis van de Woo (Woo-verzoek) of,
 • Voor het hergebruiken van bestaande informatie Who (Who-verzoek). 

Informatieverzoek

Burgers willen in veel gevallen beschikken over informatie of documenten voor eigen gebruik. In de meeste gevallen zal de informatie worden verstrekt. Iedereen mag zo’n informatieverzoek doen bij de gemeente. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om feitelijke informatie (“hoeveel…”, “hoe vaak…”, e.d.), documenten voor een bezwaarschriftdossier, of informatie naar aanleiding van een klacht. Een informatieverzoek is de meest gebruikte, en snelste manier van informatie opvragen. 

Woo-verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). De belangrijkste veranderingen leest u in het nieuwsbericht hierover op www.rijksoverheid.nl(externe link)

Het doel van de Woo is dat de overheid en overheidsinformatie toegankelijker wordt. De Woo regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging al veel informatie, maar u kunt ook een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. U kunt ook in contact komen met onze Woo-contactpersoon. De Woo-contactpersoon kan u helpen om aan de gevraagde informatie te komen. Dit kan vaak ook zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

Iedereen mag een Woo-verzoek indienen. Het verzoek moet wel gaan over publieke informatie. Dit betekent dat het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan. De informatie moet wel bij de gemeente aanwezig zijn. Ook moet de informatie opgenomen zijn in documenten. Dat kunnen bijvoorbeeld papieren stukken zijn maar ook geluidsbanden, foto’s, films, e-mailberichten, SMS- en Whatsapp-berichten. Een Woo-verzoek moet gaan over iets wat nog niet openbaar is.

Als de informatie openbaar wordt gemaakt, dan is deze in het vervolg zichtbaar voor iedereen die erom vraagt. Het kan gebeuren dat de gemeente de informatie actief publiceert op de website van de gemeente, samen met het ingediende en anoniem gemaakte Woo-verzoek.  

Who-verzoek

Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Woo-verzoek maar een Who-verzoek in. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw (voor commerciële of niet-commerciële doeleinden) gebruiken. Bijvoorbeeld: u verzoekt ons om verstrekking van nieuwsberichten van onze website in pdf-bestanden.

Een verzoek op grond van de Woo staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Woo-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen. Een verzoek op grond van de Who gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

Hoe werkt het?

Informatieverzoek

Uw informatieverzoek kan alleen in behandeling worden genomen als deze voldoet aan de volgende regels:

 • waarover u informatie wenst te ontvangen;
 • dat de gemeente de informatie ook echt heeft;
 • dat de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto of een digitaal bestand.

Woo- en Who-verzoek

De gemeente kan alleen een Woo- of Who-verzoek in behandeling nemen als deze voldoet aan de volgende regels:

 • waarover u informatie wilt ontvangen;
 • dat de gemeente de informatie ook echt heeft;
 • dat de informatie over het beleid van de gemeente gaat;
 • dat de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Een Woo- en Who-verzoek kan op een van de onderstaande manieren ingediend worden:

 1. Schriftelijk
  Een Woo- of Who- verzoek kan schriftelijk worden ingediend. U kunt het verzoek richten aan een bestuursorgaan van de gemeente Wassenaar. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders (postbus 499, 2240 AL Wassenaar).

In uw Woo-verzoek moet staan:

 • dat het om een Woo-verzoek gaat en dat u openbaarheid van stukken wilt;
 • over welk onderwerp u informatie wenst te ontvangen;
 • hoe u deze wilt ontvangen (bijvoorbeeld per e-mailbericht, per post of inzien bij de               gemeente);
 • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • en onderteken uw brief met uw handtekening.

In uw Who-verzoek moet staan:

 • dat het om een Who-verzoek gaat;
 • een zo precies mogelijke beschrijving welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken;
 • hoe u de informatie wilt ontvangen (bijvoorbeeld per e-mailbericht);
 • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • en onderteken uw brief met uw handtekening.

2. Digitaal

U kunt de verzoeken digitaal indienen onderaan deze pagina bij het tabje 'direct online regelen'

Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg?

Informatieverzoek

Aan een informatieverzoek zijn geen termijnen verbonden. Uiteraard wordt uw verzoek zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Woo- of Who-verzoek

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw Woo of Who-verzoek. De afhandeling van een Woo-of Who-verzoek vergt vaak veel ambtelijke capaciteit. Om die reden zullen we zo snel mogelijk na indiening van een verzoek contact met u opnemen. Zo kunnen we een goed beeld krijgen om welke documenten u precies verzoekt. Ook kunnen we dan een inschatting maken van de omvang van uw verzoek. 

De gemeente kan de afhandeltermijn met 2 weken verlengen. Als er ook andere personen betrokken zijn bij het Woo-verzoek, dan zijn er eveneens andere termijnen van toepassing. U krijgt hierover dan schriftelijk bericht van ons.

Moet ik iets betalen voor een Woo-verzoek?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Wel kunnen er bijvoorbeeld kosten in rekening gebracht worden voor het maken van kopieën van de opgevraagde stukken. U krijgt hier van te voren bericht over. 

Contact

De gemeente heeft een Woo- contactpersoon. De Woo-contactpersoon kan u verder helpen als u op zoek bent naar gemeentelijke informatie. Bij eenvoudige vragen kan dat ook zonder een Woo-verzoek en hoeft u minder lang te wachten op informatie. De Woo-contactpersoon kunt u bereiken via telefoonnummer 088 - 654 9282 of stuurt u een e-mailbericht naar Woo@wassenaar.nl

Let op: het is niet mogelijk een Woo-verzoek via dit e-mailadres in te dienen.

Een brief sturen kan ook. Stuur deze naar:

Gemeente Wassenaar
Juridische ondersteuning
T.a.v.: Woo-contactpersoon
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Meer algemene informatie over de Woo vindt u op de website van rijksoverheid(externe link).

En in de folder Je hebt recht op informatie van de overheid

Direct online regelen

WS-2232 Informatieverzoek

WS-Woo verzoek indienen

WS-2204 WHO verzoek

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl(externe link)

DigiD linkWS-2232-1 Informatie verzoek

DigiD linkWS-2157-1 Woo verzoek indienen met DigiD

DigiD linkWS-2204-1 WHO verzoek met DigiD

De gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl(externe link)

eHerkenning linkWS-2157-2 Woo verzoek indienen met eHerkenning

eHerkenning linkWS-2204-2 WHO verzoek met eHerkenning

De gemeente Wassenaar werkt met eIDAS.

WS-2157-3 Woo verzoek indienen met eIDAS

WS-2204-3 WHO verzoek met eIDAS

Heeft deze informatie u geholpen?