Global Goal 9 gaat over toegang tot ICT en internet. Hoogwaardige, duurzame en inclusieve infrastructuur, industrie en innovatie. 

Wat doen wij?

De gemeente werkt aan een steeds verdere digitalisering om toegankelijker te zijn voor inwoners en ondernemers. Daarnaast zetten wij ons in om iedereen in Wassenaar goede toegang tot internet te garanderen.

Zero Emissie doelgroepenvervoer

De gemeente Wassenaar ondertekende in 2019 het convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Ook de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zoetermeer tekenden het convenant. Gemeente Delft deed dit al eerder. Met de ondertekening van het convenant spreken de gemeenten hun intentie uit om vanaf 2025 emissie-vrij doelgroepenvervoer (vervoer voor mensen die vanwege een beperking of leeftijd niet zelfstandig kunnen reizen) voor hun inwoners te verzorgen. Binnen de gemeente wordt het doelgroepenvervoer door enkele aanbieders verzorgd.

Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s

Een trend die in 2021 doorzet is de toename van het aantal elektrische auto’s en de vraag naar meer en een goede infrastructuur van elektrische oplaadpalen. Het huidige contract voor de plaatsing van elektrische oplaadpalen op aanvraag eindigt medio 2021. In samenspraak met regionale partners wordt een vervolg gegeven aan het ontwikkelen van nieuwe kaders voor de plaatsing van elektrische oplaadinfrastructuur. Hier wordt ingezet op een goede infrastructuur om in de groeiende vraag te voorzien. Op basis van dit nieuwe kader wordt in overleg met inwoners de plaatsing van elektrische oplaadpalen na het aflopen van het huidige contract medio 2021 voortgezet.

Wagenpark gemeente

De voertuigen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken worden onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving, toezicht en facilitaire zaken. Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het waar mogelijk verduurzamen van het wagenpark zijn de uitgangspunten voor het onderhoud en vervanging van voertuigen. Bij de aanbesteding van nieuwe voertuigen komen er elektrische auto’s voor de modellen die zijn te verkrijgen in een elektrische uitvoering en ook wordt de mogelijkheid voor biobrandstof afgewogen.