We willen dat iedereen in de gemeente Wassenaar mee kan doen. Jong en oud. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur, inkomen, talenten en beperkingen u heeft. We weten dat sommige dingen goed gaan en andere dingen beter kunnen. Daarom werken we als inwoners, bedrijven, scholen, clubs & verenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeente dit jaar aan een Lokale Inclusie Agenda. De mensen van Inclusionlab helpen ons hierbij(externe link).

Meedoen betekent onder andere dat u kunt deelnemen aan het Wassenaarse onderwijs, sport- en cultuur; een baan en een inkomen heeft; en gebruik kunt maken van goede zorg en dienstverlening. Meedoen betekent ook dat u een bijdrage kunt leveren aan de wereld en dat u gewaardeerd wordt.

Werken aan een inclusieve gemeente doen we samen. Door te luisteren naar mooie voorbeelden en te verkennen waar het juist niet lukt. Door kennis te maken met inspirerende manieren van werken en samen stappen te zetten die inclusie in onderwijs, werk, vrije tijd en de openbare ruimte voor iedereen dichterbij brengen.

Om te komen tot een Lokale Inclusie Agenda doorlopen we een aantal stappen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • We halen verhalen op van sleutelfiguren uit Wassenaar (mensen die veel mensen kennen), de mensen die we via de sleutelfiguren vinden, en van mensen die zich bij ons melden (juni/juli/augustus).
 • We nemen het beleid van de gemeente onder de loep in een QuickScan (juli/augustus).
 • We voeren groepsgesprekken aan zogenaamde thematafels (september/oktober).
 • We organiseren een werkconferentie waarin we samen bepalen wat het belangrijkste is en hoe we dat voor elkaar gaan krijgen (december).

Data thematafels en werkconferentie

 • Eerste bijeenkomst werkgroep Inclusie Agenda Wassenaar: woensdag 21 september van 19.30 tot 21.30 uur. De werkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar.
 • Thematafel Cultuur, vrije tijd & sport: donderdag 6 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de Warenar.
 • Thematafel De inclusieve buurt: dinsdag 11 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de St. Jan Baptistschool
 • Thematafel Zorg & welzijn: donderdag 13 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de de Warenar. 
 • Thematafel De inclusieve arbeidsmarkt: maandag 17 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de St. Jan Baptistschool.
 • Thematafel Inclusief onderwijs: donderdag 20 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de St. Jan Baptistschool.
 • Werkconferentie Inclusie Agenda Wassenaar: donderdag 15 december van 18.30 tot 21.30 uur in Raadhuis De Paauw. Tijdens de werkconferentie komt ook de themagroep 'Communicatie, politiek & dienstverlening' bij elkaar. 

Aanmelden voor thematafels

U kunt zich  online aanmelden(externe link) voor een of meerdere thematafels en/of de werkconferentie. Wilt u uw verhaal delen of meedenken in een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met Bram de Vries via 06 – 10699163 of bramdevries@inclusionlab.nl.  

Doet u mee?

Iedereen die in Wassenaar woont, werkt, sport of naar school gaat, mag een verhaal delen of meedenken over de Lokale Inclusie Agenda. Dat kan op een manier die bij u past. Tijdens een persoonlijk of een telefonisch gesprek, een groepsgesprek tijdens een van de thematafels en/of de werkconferentie. We zijn op zoek naar voorbeelden van de dingen die goed gaan en de dingen die beter kunnen. De fysieke of figuurlijke drempels waar u tegenaan loopt. Daarnaast zijn we op zoek naar creatieve en praktische manieren om ervoor te zorgen dat iedereen nog beter mee kan doen in Wassenaar.

Wilt u uw verhaal delen of meedenken? Neem dan contact op met Bram de Vries via
06 – 10 69 91 63 of bramdevries@inclusionlab.nl.

Meer informatie over de thema’s van de Lokale Inclusie Agenda

Inclusief onderwijs

Op een inclusieve school leren alle kinderen samen, maar ieder op zijn of haar eigen niveau. Het maakt niet uit wat de culturele achtergrond, geslacht, taal, inkomen, talenten en beperkingen zijn van kind en gezin. Op een inclusieve school wordt aan elk kind gevraagd wat het wil leren, wat het wil bijdragen aan de school en waar het hulp bij nodig heeft. Er wordt heel actief gezocht naar manieren om aan te sluiten bij de interesses en talenten van ieder kind.

De inclusieve arbeidsmarkt

In een inclusieve arbeidsmarkt heeft iedereen toegang tot betaald werk, waardoor hij of zij kan deelnemen én kan bijdragen aan de maatschappij. Wie hulp nodig heeft bij het vinden of uitvoeren van werk, kan dat krijgen. Om de arbeidsmarkt inclusiever te maken, moeten we de werkvloer, het ondernemerschap en geldstromen anders inrichten. Denk aan andere manieren van werving en selectie, samenwerken, inwerken van nieuw personeel en leiding geven. 

Cultuur, sport en vrije tijd

Hoe zou het zijn als elk café, muziekvereniging, hotel, museum of sportclub open staat voor iedereen? Dan ontmoeten we elkaar veel gemakkelijker en leren we ook mensen kennen die wat minder op onszelf lijken. Het is dan wel belangrijk dat u naar binnen kunt en dat u zich welkom en gewaardeerd voelt. Is de oefenruimte betaalbaar? Kunt u bijvoorbeeld in uw rolstoel een bardienst draaien of les geven? Kunt u apart douchen als u dat wil? Kunt u naar het strand of het bos?

De inclusieve buurt

Een inclusieve buurt is gebouwd op de interesses en talenten van alle inwoners. Een inclusieve buurt is voor iedereen toegankelijk, heeft een divers huizenaanbod, en een fijne, open sfeer. Het is een plek waar de inrichting en de bereikbaarheid bijdragen aan het ontmoeten van mensen. Kunt u op het tijdstip van uw eigen keuze een winkel of restaurant in? Kunt u bij uw buren op visite, sporten bij de sportvereniging, of elkaar ontmoeten in het buurthuis?

Zorg & welzijn in een inclusieve samenleving

Soms heeft u ondersteuning nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat u de baas blijft over uw eigen leven én uw interesses en talenten kunt benutten? Hoe kunt u een gewaardeerde rol in de samenleving vervullen? Met vrienden, in de buurt, op school of werk, thuis en op de sportclub of vereniging. Inclusieve ondersteuning stelt de regie over het eigen leven, midden in de samenleving, centraal. Op basis van de eigen interesses en talenten.

Communicatie, Politiek & Dienstverlening

In een inclusieve gemeente staan bedrijven en maatschappelijke organisaties open voor alle mensen met al hun vragen. Iedereen voelt zich welkom om aan te kloppen en voelt zich gezien en gehoord. Of het nu gaat om een vraag of verzoek aan de balie van de bibliotheek, in de supermarkt, bij een helpdesk, bij het aanvragen van een paspoort of uitkering of bij inspreken op een bewonersavond. We schrijven en spreken in begrijpelijke taal. Iedereen kan stemmen en zich verkiesbaar stellen. Iedereen kan een politieke bijdrage leveren vanuit haar of zijn specifieke talent. Bijvoorbeeld door met elkaar stukken door te nemen, elkaar te coachen en vergaderingen zo vorm te geven dat iedereen het kan volgen.  

Documenten