Werken aan een inclusieve gemeente doen we samen. Door te luisteren naar mooie voorbeelden en te verkennen waar het juist niet lukt. Door kennis te maken met inspirerende manieren van werken en samen stappen te zetten die inclusie in werk, vrije tijd, de openbare ruimte en onderwijs voor iedereen dichterbij brengen.

Om te komen tot een Lokale Inclusie Agenda doorlopen we een aantal stappen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • In juni, juli en augustus van 2022 heeft het adviesbureau verhalen opgehaald van sleutelfiguren uit Wassenaar.
  • Zij hebben in juli en augustus van 2022 het beleid van de gemeente onder de loep genomen in een QuickScan. 
  • In september en oktober van 2022 vonden de zogenaamde thematafels plaats, groepsgesprekken over specifieke onderwerpen.
  • In december van 2022 heeft het adviesbureau ten slotte een werkconferentie georganiseerd waarin ze samen met de deelnemers de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet hebben

InclusionLab heeft met alle verzamelde input een adviesrapport ‘Lokale Inclusie Agenda Wassenaar’ opgesteld. Vanuit de lijst met aanbevelingen is het college voornemens om een aantal punten op korte termijn op te pakken. Ook zijn er aandachtspunten waar we op de lange termijn mee aan de slag gaan.