Opvang bij particulieren

Veel inwoners en organisaties geven aan graag iets te willen doen voor de Oekraïense vluchtelingen zoals het bieden van opvang. Oekraïners kunnen opgevangen worden door familie, vrienden of een gastgezin, ook wel particuliere opvang genoemd. Op de website van Vluchtelingenwerk Nederland leest u meer over het laten logeren van vluchtelingen. Ook kunt een mail sturen naar opvang@wassenaar.nl.

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO)

In de handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De Rijksoverheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.

Heeft het aanbieden van een slaapplaats gevolgen voor mijn toeslagen of belastingen?

Het aanbieden van particuliere opvang aan Oekraïners kan op lange termijn gevolgen hebben voor uw toeslagen. Voor de korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Oekraïense vluchtelingen hebben nog geen verblijfsstatus in Nederland en zijn niet geregistreerd in de BRP (Basisregistratie Personen). Zodra er meer duidelijkheid is over de verblijfsstatus van de vluchtelingen, wordt ook bekend wat de gevolgen op uw toeslagen, gemeentelijke belastingen of uitkering kunnen zijn.

Wat kan ik doen als vluchtelingen die bij mij thuis verblijven gezondheidsklachten hebben?

Neem dan altijd contact op met een (of uw eigen) huisarts. Ook uw huisarts kan contact opnemen met de GGD, afdeling infectieziekten, telefoonnummer: 088 – 355 01 00

Ik heb contact met Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland willen komen. Mag ik die ophalen?

Oekraïners kunnen zonder visum 90 dagen reizen door de Europese Unie. Zij kunnen dus ook legaal naar Nederland reizen als zij over een biometrisch paspoort beschikken. Reizen naar Nederland en hulp daarbij is niet strafbaar.

Of Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen is hun eigen keuze. Persoonlijke omstandigheden, zoals familie elders in Europa, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De gemeente kan hier geen advies in geven. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.