Wat is het?

Als u een goed idee hebt voor uw wijk of buurt, kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw wijkbeheerder. Doe dit eventueel samen met andere bewoners uit uw wijk of buurt.

De gemeente bekijkt vervolgens hoe zij u kunnen helpen om uw idee uit te voeren.

Hoe werkt het?

De gemeente ondersteunt het idee bijvoorbeeld door u te helpen bij aanvragen van benodigde vergunningen. De uitvoering van het project ligt geheel bij de initiatiefnemers.

Beoordeling van de ideeën vindt regelmatig plaats en daarbij wordt met u contact gezocht.

De wijkmanager gaat in gesprek met wijkbewoners, -verenigingen, partners en collega’s en stimuleert initiatieven en kijkt of ideeën en plannen in een wijk uitvoerbaar en haalbaar zijn.

Wat heb ik nodig?

Criteria beoordeling wijk idee.

  • Het initiatief verbetert van de leefbaarheid in de buurt en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving wordt vergroot.
  • Het initiatief is voor een groep bewoners (collectief) bestemd. Initiatieven gericht op eigen belang komen niet in aanmerking.
  • De aanvraag moet passen binnen de geldende wetgeving en het gemeentelijk beleid.
  • Er is duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief en over de inzet van bewoners.
  • Het initiatief mag niet leiden tot een structurele bijdrage door de gemeente: er moet sprake zijn van een éénmalige ondersteuning.
  • Uitgangspunt is dat de initiatiefnemers zelf het beheer voeren en aansprakelijk zijn voor eventueel schadeherstel. Toekomstige beheersaspecten kunnen in het idee worden uitgewerkt.

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

De gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl

DigiD linkWS-2092-1 Woonwijk wens of idee melden met DigiD

eHerkenning linkWS-2092-2 Woonwijk wens of idee melden met eHerkenning

Heeft deze informatie u geholpen?