Huisvestingsvergunning

Wat is het?

Als u een woning wilt betrekken met een huurprijs onder de huurliberalisatiegrens, dan heeft u een Huisvestingsvergunning nodig op grond van artikel 2:2  

Huisvestingsverordening gemeente Wassenaar

Als u een woning gaat huren via een makelaar of een particulier verhuurder, moet u zelf bij de gemeente een Huisvestingsvergunning aanvragen. Bij een aanvraag voor een vergunning worden leges in rekening gebracht. En deze betaald u via het digitale aanvraagformulier met iDeal.

Als u een woning gaat huren van een woningcorporatie, dan zorgt deze ervoor dat u in het bezit van een Huisvestingsvergunning komt.

Hoe werkt het?

U als nieuwe huurder vraagt de vergunning aan bij de gemeente Wassenaar.

Zorg er daarom voor dat een complete aanvraag minimaal twee weken voor ingangsdatum van de huurovereenkomst is ingediend bij de gemeente Wassenaar.

Als u een aanvraag om huisvestingsvergunning indient ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Binnen twee weken na ontvangst, wordt er gecontroleerd of de aanvraag compleet is. Ontbreken er stukken, dan ontvangt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet aanleveren. Levert u de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn aan, dan kan uw aanvraag buiten behandeling gesteld worden. Uw dossier wordt in dat geval gesloten.

Let op! Zonder huisvestingsvergunning is het verboden de aangewezen woonruimte in gebruik te nemen. Ook is het verboden de woonruimte in gebruik te geven aan personen die niet in het bezit van een vergunning zijn. Het gaat hierom een wederzijdse verantwoordelijkheid van zowel de huurder als de verhuurder.

Wat heb ik nodig?

Als u een aanvraag Huisvestingsvergunning indient, moet u van alle leden van het huishouden de van de volgende documenten kopieën overleggen in Pdf-formaat (geen foto’s):

- Een kopie van de volledige ondertekende huurovereenkomst.

- Een kopie van de Definitieve aanslag over het jaar 2022 aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst of een inkomensverklaring over het jaar 2022.

- Een kopie van de jaaropgaaf 2023 van alle werkgevers.

- Een recente salarisstrook (niet ouder dan twee maanden) of inkomensgegevens voor het jaar 2023.

- Verhuurdersverklaring ingevuld en ondertekend door de verhuurder.

Wat moet ik doen?

Aan de hand van de door u opgegeven gegevens wordt nagekeken of u voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 2:7 Huisvestingsverordening gemeente Wassenaar

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/huurliberalisatiegrens

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een Huisvestingsvergunning bent u op grond van de Legesverordening van de gemeente Wassenaar leges verschuldigd. De legeskosten bedragen € 26,90 (2024)

De leges dient u te betalen bij het indienen van uw aanvraag.

De behandeltermijn voor het afhandelen van uw aanvraag bedraagt acht weken. Door uw aanvraag in 1x compleet in te dienen verkort u de doorlooptijd.

Legesverordening Wassenaar

Heeft deze informatie u geholpen?