Op deze pagina vindt u meer informatie over losloopgebieden, locaties van hondenpoepbakken en honden op het strand.

Binnen de bebouwde kom dienen alle honden aangelijnd te zijn. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Er kan onderscheid worden gemaakt naar vier verschillende gebieden:

 1. Gebieden waar honden los mogen lopen; 
 2. Gebieden waar honden los mogen lopen, met een maximum van vier loslopende honden per begeleider;
 3. Gebieden waar honden los mogen lopen, met een maximum van vier loslopende honden per begeleider, met uitzondering van het broedseizoen. 
 4. Gebieden waar honden niet zijn toegestaan (lees hieronder).

Ook in deze gebieden geldt: op de fietspaden zijn honden altijd aangelijnd! 

Losloopgebieden

Voor honden zijn speciale losloopgebieden. Hier geldt dat honden niet aangelijnd behoeven te zijn behalve op de fietspaden:

 • Het strand (met uitzondering tussen palen HP 91,50 en 92,75)
 • Park De Wittenburg (zie kaart)

Naast de losloopgebieden zijn er gebieden waar honden los mogen lopen (behalve op de fietspaden), met de beperking dat het aantal loslopende honden per begeleider is vastgesteld op maximaal 4;

 • Park De Paauw;
 • Bosstrook bij het Sparrenlaantje;
 • Het veld bij de Parklaan (nabij de wethouder Huibregtseschool), omsloten door de Burmanlaan/Clematislaan/Violierenweg en de Parklaan;
 • Gedeelte van het Berkheiveld, omsloten door Storm van ´s Gravesandeweg/Kerkhoflaan/ Sophiekehuis/Luciehof/Berkheistraat, naast het marktterrein;
 • Bosstrook tussen de Katwijkseweg en het terrein van Duinrell;
 • De paden/dijken rondom Weteringbos I en II. Voor wat betreft Weteringbos II tot aan de dam in verband met de kinderboerderij en speelplek voor kinderen;
 • Voetpad langs de Zijlwatering gelegen tussen de Hofcampweg en Zuidwijklaan;
 • Voetpad langs de Zijlwatering gelegen achter de woningen Van Duivenvoordelaan tussen Van Groeneveltlaan en Bellesteijnlaan;
 • Een gedeelte van de wandelroute in de wijk Kerkehout, vanaf het bruggetje bij de volkstuinen tot de Verlengde Wittelaan;
 • Kermisterrein aan de Mansveltkade (behoudens trapveldje en ten tijde van evenementen);

Op Landgoed Backershagen geldt naast bovengenoemde beperking (maximaal 4 loslopende honden per begeleider) ook dat tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 1 augustus alle honden aangelijnd moeten zijn.

Op de volgende plaatsen zijn honden absoluut niet toegestaan:

 • Op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
 • In de Princessetuin in park De Paauw;
 • Begraafplaats Persijnhof;
 • In Landgoed de Horsten;
 • Voor het strand gelden speciale regels

Aanlijnen van honden

 • Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op de weg zonder dat die hond aangelijnd is.
 • Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of een ander door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebied. (Zie hiervoor de bovengenoemde losloopgebieden).
 • Het verbod als bedoeld in het eerste en tweede lid geldt niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Speciaal gedeelte voor honden op het strand

Voor hondenbezitters die overdag met hun hond langs het strand willen wandelen, is een speciaal gedeelte van het strand gereserveerd. Dit deel bereikt u via de strandafgang tussen de strandpalen 91 en 92. Vanaf deze strandafgang tot aan de grens met Katwijk zijn honden toegestaan en mogen ze ook loslopen. Vanaf het parkeerterrein de Kuil staat de hondenuitlaatroute aangegeven. Loop richting Katwijk. De eerste strandopgang (omhoog). Als u op het strand bent mag de hond los in de richting van Katwijk.

Het is op het strand ook toegestaan om achter de strandtenten door te lopen naar het gedeelte op het strand waar honden wel op het strand mogen. Als u met uw hond in de richting van Schevening wilt wandelen volgt u het verharde pad. Voorbij de zeilschool mogen honden los op het strand en aan de waterlijn. Het is wel verboden om voorbij de strandtenten te lopen met honden zowel aangelijnd als los.

Buiten het zomertijdvak (15 mei tot en met 15 september) gelden de regels niet en zijn de honden overal toegestaan.

Lees meer in de folder Honden op het strand.

Overige regels

 • Gebruik de afvalbakken op het strand zodat het strand schoon blijft. In de zomer worden de afvalbakken dagelijks geleegd.
 • Zwemmen in zee is alleen toegestaan zonder luchtbedden, boot of andere drijvende voorwerpen.
 • Kustzeilen en windsurfen (plankzeilen) mogen uitsluitend worden beoefend door leden van de Kustzeilvereniging Wassenaar en Windsurfvereniging Allround. Leden van soortgelijke verenigingen elders kunnen een tijdelijk lidmaatschap verkrijgen, mits zij voldoende bekwaam zijn.
 • Voer- en vaartuigen zijn niet toegestaan op het strand.

Regels in de duinen

Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan met uitzondering van Kijfhoek en Bierlap. Hier zijn honden niet toegestaan. Voor verdere informatie kijkt u op www.dunea.nl(externe link).

Opruimen hondenpoep

Hondenpoep dient altijd opgeruimd te worden en de eigenaar dient een opruimmiddel bij zich te hebben. Deze regel geldt ook in de 12 aangewezen losloopgebieden. Om de naleving van dit voorschrift te bevorderen en te ondersteunen zijn door de gemeente op tal van plaatsen hondenpoepbakken aangebracht, veelal ook voorzien van zakjes. Een overzicht met locaties van hondenpoepbakken kunt u downloaden.

Honden op de fietspaden altijd aangelijnd

In een aantal van de aangewezen losloopgebieden liggen ook gecombineerde fiets-wandelpaden. Niet aangelijnde honden vormen voor fietsers een gevaar. Niet aangelijnde honden zijn om deze reden absoluut verboden op de fietspaden.