Verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de digitale editie van de Staatscourant. Dit is in te zien via de website Officiële Bekendmakingen(externe link). Na publicatie ligt een verkeersbesluit 6 weken ter visie.

Via de website www.overheid.nl(externe link) kunt u een e-mail ontvangen als er een verkeersbesluit gepubliceerd is over een locatie bij u in de buurt.

Hiervoor moet u de volgende stappen doorlopen:

  1. Ga op internet naar www.overheid.nl(externe link)
  2. Klik op het ‘e-mailservice’
  3. Vul uw e-mailadres, postcode en huisnummer in en klik op het zwarte blokje volgende stap
  4. Klik naast ‘rondom een adres’ op de ‘+’ om de categorieën waarvoor u gebruik wilt maken van de e-mailservice te selecteren.
  5. Vink het blokje achter verkeersbesluit aan. U kunt natuurlijk meerdere categorieën aanvinken. Ga vervolgens naar de volgende stap.
  6. U ziet nu een kaartje met een rode stip op het adres dat u heeft ingevuld
  7. U kunt aangeven binnen welke afstand van het door u opgegeven adres meldingen wilt ontvangen of er een verkeersbesluit of ander besluit is gepubliceerd en ga vervolgens naar de volgende stap. 
  8. Kies van welke overheidsinstantie u de meldingen wilt ontvangen. In het geval van verkeersbesluiten is niet alleen de gemeente bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten. Ga vervolgens naar de volgende stap.
  9. Er verschijnt een controle menu. Als de gegevens kloppen kunt u dit bevestigen door op bevestigen e-mailservice te klikken. Hiermee gaat de e-mailservice van start. In de eerste mail van overheid.nl ontvangt u maximaal 200 berichten die in de afgelopen 2 maanden zijn gepubliceerd.