Het verhaal van Wassenaar

Het Verhaal van Wassenaar

De historie van landschap, stedenbouw en architectuur (editie 2021)

Het Verhaal van Wassenaar beschrijft de boven- en ondergrondse historie van landschap, stedenbouw en architectuur In Wassenaar. Het verhaal van Wassenaar is voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Wassenaar. Het Verhaal toont de kracht van landschap, stedenbouw en architectuur voor andere sectoren, zoals het aantrekkelijke vestigingsklimaat, economie, toerisme en recreatie, en dorpsmarketing. Het Verhaal biedt de basis om de unieke kwaliteiten toekomst te geven: door de kwaliteiten te kennen kunnen we ze veiligstellen, uitdragen en er zorgvuldig mee omgaan. Het Verhaal is nooit af, de geschiedenis is nooit klaar. 

In de vorige editie ontbrak nog een bredere historische geschiedschrijving voor onder meer archeologie, militair erfgoed en gedenktekens. Bovendien ontbrak een analyse van de kernkwaliteiten en -waarden, als voorbereiding voor de op te stellen Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Dat  is nu aangevuld en met deze versie heeft Wassenaar een grote stap gezet als voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. 

We kunnen met recht trots zijn op onze unieke gemeente.

Het verhaal van Wassenaar