20 maart 2024

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming project Warenar

De dorpshuisactiviteiten en het theater in Cultureel Centrum de Warenar aan de Kerkstraat 75 in Wassenaar vervullen een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp. In het Coalitieakkoord ‘Samen voor Wassenaar’ van 11 maart 2023 is vastgelegd dat het belangrijk wordt geacht dat de sociaal-culturele functie van de Warenar behouden blijft voor de Wassenaarders.

Naast de theaterfunctie, die wordt vervuld door de beheerder Stichting Beheer Warenar, bestaat er ruimte in het gebouw om aanvullende functies op te nemen. Dit is mede aanleiding om opnieuw te kijken naar de herbestemming van de Warenar. In de samenleving van Wassenaar leeft sinds enige tijd de wens een dorpsmuseum op te richten. Er is een merkbare behoefte ontstaan aan een openbare locatie waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een dorpshuisactiviteitenprogramma in de Warenar zal kunnen bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid en de sociale verbinding tussen dorpsgenoten aanmoedigen. Het doel is om de haalbaarheid te onderzoeken van de inpassing van het theater de Warenar, een dorpshuisactiviteitenprogramma en een dorpsmuseum. Het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de Warenar zal ongeveer negen maanden in beslag nemen. Daarna kan het besluitvormingsproces worden ingezet. Er wordt gericht op een besluitvorming in de gemeenteraad van oktober 2024.