Op 28 januari 2020 heeft de raad het besluit genomen om het theater en dorpshuisfunctie op een duurzame wijze te behouden door de locatie efficiënt en duurzaam te herontwikkelen. Tevens is er besloten om de ruimte anders in te richten en het kostenneutraal te maken door woningbouw aan het programma toe te voegen. De woningbouw vormt een belangrijke kostendrager om het theatergebouw op te knappen en de exploitatie van de culturele theaterprogrammering kostendekkend te exploiteren.

Participatie

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het door de raad gevraagde haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, gestart. De gemeente hecht veel belang aan breed draagvlak bij de belanghebbenden. In overleg met de buurtvereniging, de parochie en de SBW is een participatiegroep opgericht. Deze bestaat uit wijkbewoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Inmiddels hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden: 

  • Bijeenkomsten omwonenden op 10 en 11 juni
  • 20 minuten gesprekken met geïnteresseerden op 7 juli
  • Overleg met bestuur bewonersvereniging Burgwey op 13 juli

Heeft u vragen over de herontwikkeling dan kunt u een mail sturen naar toekomstwarenar@wassenaar.nl.

De verslagen van deze bijeenkomsten kunt u onderaan deze pagina downloaden.