In november 2020 heeft de raad besloten tot de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Den Deylschool. In het besluit is een aantal uitgangspunten opgenomen die de basis vormen voor de herontwikkeling. De belangrijkste uitgangspunten betreffen het aantal woningen (minimaal 48), verdeling wonen over huur en koop in het middeldure segment, behoud van het monument Hofcampweg 3 en duurzame bouw. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het ontwikkelkader.

Participatie

In april 2021 zijn omwonenden uitgenodigd om hun zorgen, wensen en ideeën kenbaar te maken. De meeste vragen betreffen het aantal woningen, parkeren en verkeer, behoud van groen en behoud van speelterrein. Het gehele participatieverslag kunt u onderaan de pagina lezen.

Planning

Fase 1
 • Opstellen ontwikkelkader (programma, stedenbouw, groen, duurzaam, erfgoed, financiën
 • Opstellen selectieprocedure
 • Zomer 2021 raadsbesluit over verkoopproces en voorwaarden 
Fase 2
 • Start ontwikkelcompetitie
 • Uitnodiging marktpartijen
 • Voorselectie 3 à 5 partijen
 • Winter 2021 collegebesluit
Fase 3 (2022)
 • Ontwikkeling/uitwerking plannen
 • Presentatie plannen aan bewoners
 • Presentatie plannen aan gemeente
 • Opstellen advies voor gunning (met voorkeur bewoners)
 • Nazomer/herfst 2022 collegebesluit
Fase 4
 • Gunning en verkoop