In november 2020 heeft de raad besloten tot de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Den Deylschool. 

In de afgelopen maanden hebben verschillende ontwikkelingspartijen hun eerste ideeën voor de ontwikkeling van de locatie voorgelegd. De beoordelingscommissie die bestaat uit omwonenden, experts en de gemeente hebben hieruit drie partijen gekozen die het best voldoen aan de wensen en eisen die zijn opgesteld.

Inwonersavond voor omwonenden en geïnteresseerden op dinsdagavond 21 juni 2022

Op dinsdag 21 juni 2022 kunnen omwonenden en geïnteresseerden in gesprek met de ontwikkelaars over thema’s als parkeren, groen en uitstraling van de bebouwing. Op basis van de input kunnen zij hun ideeën verder uitwerken tot een ontwerp. De avond start om 19.00 uur op de Middelweg 33. Opgave van deelname is verplicht zodat we de ronden langs de kandidaten goed kunnen organiseren. U kunt zich opgeven door een mail te sturen.

Achtergrond herontwikkeling

In november 2020 heeft de raad besloten tot de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Den Deylschool. In het besluit is een aantal uitgangspunten opgenomen die de basis vormen voor de herontwikkeling. De belangrijkste uitgangspunten betreffen het aantal woningen (minimaal 48), verdeling wonen over huur en koop in het middeldure segment, behoud van het monument Hofcampweg 3 en duurzame bouw.

Het college heeft in mei 2022 de omvang van de opdracht voor de ontwikkelcompetitie definitief vastgesteld. Uitgangspunt is het ontwikkelkader dat in november 2021 door de raad is vastgesteld. Hieraan worden toegevoegd: gebiedsvergroting met de Fabritiuslaan en het buurthuis/Deijlerhuis (met behoud van de buurthuisfunctie) en de kinderopvang (BSO) is toegevoegd aan het programma.

Meer informatie over de voorselectie van de ontwikkelpartijen en een actuele planning, leest u in de raadsbrief  ‘voorselectie Den Deylschool’.