In september 2020 heeft de ANWB te kennen gegeven het ANWB-terrein aan de Wassenaarseweg te verlaten. Hiermee komt in tegenstelling tot de eerdere plannen van de ANWB de gehele locatie vrij voor herontwikkeling. 

De herontwikkeling van het ANWB-terrein biedt kansen voor de woningmarkt in Wassenaar. Het gaat hierbij niet alleen over nieuwe woningen maar er wordt bij de herontwikkeling ook zorgvuldig omgegaan met de historische waarde van de gebouwen en natuurlijk de omgeving. De combinatie van duurzaam wonen, wonen in het groen in Wassenaar, dichtbij de voorzieningen van Den Haag én de duinen is uniek.
 

Wat gaan we doen?

De gemeente gaat samen met ontwikkelaar ABB een nieuw stedenbouwkundig kader en een nieuwe startnotitie opstellen. Hierin worden uitgangspunten zoals het aantal woningen en de maximale hoogte van gebouwen opgenomen. Bij de voorbereiding hierop worden omwonenden van de ANWB-locatie door ABB betrokken. Hiervoor is een klankbordgroep met omwonenden en geïnteresseerden opgezet. 
Naar verwachting zijn het stedenbouwkundig kader en de startnotitie eind 2020 afgerond en worden deze samen met de inbreng van de klankbordgroep voorgelegd aan de gemeenteraad van Wassenaar. 

Wilt u meer informatie over wonen op het ANWB-terrein kijk op Residentie Parkzicht op www.residentieparkzicht.nl.