De gemeenten Katwijk en Wassenaar hebben in 2018 een Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV), zie pdf onderaan de pagina, opgesteld voor het gebied tussen de A44 en de duinen en tussen de provinciale weg N206 en de noordrand van Wassenaar. Hierin zijn cultuur historische elementen opgenomen die van waarde zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Ze moeten voor meer samenhang zorgen tussen het nieuw te bouwen woongebied op en rond het voormalige vliegkamp, de Mient Kooltuin, het Valkenburgse Meer en de Groene Zone. Voor de uitwerking daarvan worden verschillende thema’s integraal met elkaar verbonden. Cultureel erfgoed is daarbij een thema.

Herinneringsroute vliegveld Valkenburg

Vliegveld Valkenburg ontwikkelde zich vanaf 1939 als militair vliegveld en speelde in het bijzonder tijdens de begindagen van de Tweede Wereldoorlog en gedurende de Koude Oorlog, een belangrijke rol. Om het militair historische verhaal van vliegveld Valkenburg te beleven, is daarom een nieuwe fietsroute onthuld in het najaar van 2020: Herinneringsroute vliegveld Valkenburg. Deze fietsroute van ongeveer 14 kilometer leidt langs historische plekken zoals het barakkenkamp, de oude tankgracht en een stukje van de Atlantikwall. De route start bij de ingang van de De Pan van Persijn (‘Panbos’). Langs de route staan ook een aantal informatieborden. De fietsroute kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Ontdekkingstocht vliegveld Valkenburg

De herinneringsroute is verrijkt met de bijzondere Ontdekkingstocht vliegveld Valkenburg, speciaal voor kinderen. Deze tocht leidt langs plekken rond vliegkamp Valkenburg, maar ook langs het dorpscentrum van Valkenburg waar bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Wat deze route extra leuk maakt, is de vragenlijst (zie het formulier en antwoordenblad onderaan deze pagina) die de kinderen tijdens de tocht kunnen invullen.

Wilt u meer informatie over de totstandkoming van de herinneringsroute en de ontdekkingstocht? Onderaan deze pagina vindt u meer informatie in de pdf-documenten. De fietsfolder is af te halen bij Raadhuis De Paauw, het gemeentekantoor en de bibliotheek of download hem onderaan deze pagina als pdf-document.