De gemeenten Katwijk en Wassenaar hebben een Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV) opgesteld voor het gebied tussen de A44 en de duinen en tussen de provinciale weg N206 en de noordrand van Wassenaar. Hierin zijn cultuur historische elementen opgenomen die van waarde zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Ze moeten voor meer samenhang zorgen tussen het nieuw te bouwen woongebied op en rond het voormalige vliegkamp, de Mient Kooltuin, het Valkenburgse Meer en de Groene Zone. Voor de uitwerking daarvan worden verschillende thema’s integraal met elkaar verbonden. Cultureel erfgoed is daarbij een thema.

Herinneringsroute vliegveld Valkenburg

In dit gebied is een nieuwe route onthuld: de herinneringsroute vliegveld Valkenburg. Deze fietsroute leidt langs historische plekken zoals het barakkenkamp, de oude tankgracht en een stukje van de Atlantikwall. De gehele ontdekkingstocht is nog in de maak. Zodra deze gereed is, kunt u deze hier ook downloaden.