Tussen de bebouwing van Wassenaar en van Katwijk ligt de Groene Zone. Dit gebied is het voorportaal en onderdeel van het Nationaal Park De Hollandse Duinen. Het vormt de groene achtertuin van de Randstad. Het is de laatste open plek die het Noordzeestrand met het Groene Hart verbindt. De Groene Zone is onderdeel van het unieke en afwisselende Duin Horst & Weide landschap. Ook het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en restanten van de Duitse bezetting dragen bij aan het bijzondere karakter. Het is een gebied met uitgestrekte weilanden, zichtlijnen naar de duinen dat elementen met ecologische, cultuurhistorische en archeologische waarde kent.