Groen- en watervisie

Wassenaar is een zeer aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Dit heeft zij voornamelijk te danken aan haar groene karakter, haar ligging aan de rand van de duinen en door de groene landgoederenzone waarin veel rijksmonumenten gelegen zijn. Gesteld kan daarom worden dat het groen dé kracht van de gemeente is. Om deze kwaliteit ook voor de toekomst te behouden, is het van belang dat er een goed en helder beleid met betrekking tot het groen in de gemeente geformuleerd wordt.

De Groen- en watervisie van Wassenaar geeft antwoord op de vraag op welke wijze het unieke groene karakter van Wassenaar kan worden versterkt en Wassenaar  het groenste dorp van de Randstad kan worden. De Groen- en watervisie kunt u downloaden. De visie is op 12 oktober 2015 vastgesteld door de gemeenteraad.