Medio 2025 start de gemeente met het saneren van de gemeentewerf aan de Johan de Wittstraat. Het plan voor de sanering stelt de gemeenteraad eind 2023 vast. De activiteiten die nu op de gemeentewerf plaatsvinden, krijgen een andere locatie. Ook hierover neemt de gemeenteraad eind 2023 een besluit.

Woningbouw

De komende maanden wordt het plan voor de te realiseren woningen verder uitgewerkt. Samen met de corporaties en een burgerinitiatief wordt op een breed programma met betaalbare woningen ingezet. Door de gemeente is als uitgangspunt meegegeven dat de woningen in de volgende categorieën moeten vallen:

  • 30% sociaal
  • 40% midden categorie koop
  • 30% vrije sector

Er volgt een apart proces met ruimte voor participatie vanuit inwoners. De inzet is dat er in 2026 gestart wordt met het bouwen van woningen.

De bodemvervuiling heeft geen invloed op gezondheid

In januari 2023 zijn de resultaten van het bodemonderzoek gepresenteerd aan de direct omwonenden. Daar werden zorgen geuit over de volksgezondheid vanwege de vervuiling. Inmiddels is het saneringsplan gereed. Het onderzoek laat zien dat de bodem deels ernstig verontreinigd is. De verontreiniging zit vrij diep en is voldoende afgedekt. Daarom heeft de verontreiniging heeft geen invloed op de gezondheid van mensen die werken of verblijven op de werf. Ook heeft de vervuiling geen invloed op de gezondheid van omwonenden. Een belangrijk aspect ten aanzien van omgeving en de planning voor dit project. In samenspraak met de omgevingsdienst is bepaald dat acuut saneren niet nodig is.

Vragen over dit project?

Neem contact op met projectleider Frank van Haastregt, te bereiken onder het telefoonnummer 06 - 46 97 33 40 of per e-mail op fvhaastregt@wassenaar.nl.