Gemeentelijke onderscheidingen aanvragen

Wat is het?

De gemeente Wassenaar kent diverse onderscheidingen, te weten:

  • Gemeentelijke legpenning
  • Burgemeester Staab Penning
  • Erepenning der gemeente Wassenaar
  • Paauw Cultuurpenning Wassenaar

Gemeentelijke legpenning

De gemeentelijke legpenning heeft een grote maatschappelijke waarde. Deze penning kan worden toegekend aan personen op grond van belangrijke verdiensten jegens de burgerij, bepaalde groepen uit de burgerij of jegens de gemeente.

Deze penning is toegekend aan personen die in de Wassenaarse samenleving actief zijn als vrijwilliger: o.a : A. de Rooy - Buurtvereniging Oostdorp (2003), H. van Smirren - Olympia '72 (2004), O.A.L. Olland-Verkade en R.M.G. Jacobs-Schreur - UVV-Wassenaar (2005), mw. C.M. Mullink-van der Donk (2005), Mw L. Wagner (2006), De heer A.H. Rozema (2007), Mevr. H.C.J. Vegt-van Berkesteijn (2007), Mevr. E.M. de Vogel-van Spronssen (2008), De heer J.H. Riem (2008), De heer J.N.G van der Kooy (2009), De heer C.H. van Leeuwen (2009). Mevrouw A. Krosse-Thierry en mevrouw D. van Veen-Krosse - Buurvereniging Oostdorp en omgeving (2010) De heer D.K. Wielinga - Stichting Kunst en Cultuur (2010) De heer R. Meijer - Bestuur Stichting de Burcht Wassenaar (2010) Mevrouw J.E.H.G.M. Wensveen-Smeets - Stichting Vluchtelingenwerk Wassenaar (2010) en de heer drs. J.F. Mewissen - Dagschool 50+ Wassenaar (2010).

Burgemeester Staab Penning

Deze penning kan éénmaal in de twee jaar toegekend worden aan een gedurende lange tijd in Wassenaar gevestigde vereniging of instelling die zich voor de belangen van een aanzienlijk groep van de Wassenaarse bevolking in heeft gezet.

Deze penning is o.a. toegekend aan: Muziekvereniging Excelsior (2001), YMCA (2004) en Wassenaarse Oranjevereniging Koningin Wilhelmina (2006).

Erepenning der gemeente Wassenaar 

De Erepenning is bedoeld voor Wassenaarders die zich in het arbeidzaam leden actief hebben ingezet, zowel in de hoofdfunctie als in nevenfucties jegens de gemeente en/of burgerij.

Deze penning is o.a. toegekend aan o.a. oud-burgemeesters, oud-wethouders, H.R.J. Graaf van Zuylen van Nijevelt (2000) dr. R. Steenstra (2001) drs. A.C. Helfrich (2003) en de heer C.R.F Kalff (2009).

Paauw Cultuurpenning Wassenaar

Deze penning kan éénmaal in de twee jaar toegekend worden aan een persoon of groep van personen (w.o. Culturele Verenigingen of Stichtingen) die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt in een facet van de cultuur en daarmee een impuls vormt voor het Wassenaarse culturele leven.

Deze penning is o.a. toegekend aan: drs. P.H. Schoute (2000), R. van Lit (2002) en J.N.A. Caldenborgh (2005).

Direct online regelen

WS-2030 U wilt gebeld worden?

Heeft deze informatie u geholpen?