De volgende bestemmingsplannen zijn vastgesteld:

 • Vreeburglaan
 • Ammonslaantje Maaldrift
 • Centrum
 • Duinrell
 • Herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied Raaphorstlaan
 • Hofcampweg
 • Landelijk Gebied 2015
 • Tracébsluit A44 - RijnlandRoute (aanvulling Landelijk Gebied 2015)
 • Prinsenwijk
 • Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst
 • Villawijken
 • Vinkelaan 20a en Rijkstraatweg 361
 • Vreeburglaan
 • Weteringpark

De bijbehorende documenten kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.