Wat is het?

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP(externe link)). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

Hoe werkt het?

Als u liever niet heeft dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U heeft altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

  • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
  • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA(externe link) of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen 

Wat moet ik doen?

  • Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente. 
  • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u om geheimhouding heeft gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 5 werkdagen.

Aanvullende informatie

U kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.

Wat kost het?

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl(externe link)

DigiD linkVerzoek tot geheimhouding gegevens met DigiD

Heeft deze informatie u geholpen?