Gebruik Openbare Grond

Wat is het?

Als u als burger, bedrijf of instelling gemeentegrond in gebruik wilt nemen, dan kunt u bij de gemeente een melding doen of een vergunning aanvragen. Dit kan voor bijvoorbeeld het plaatsen van een afvalcontainer, een steiger, een keetwagen, een toiletcabine of het opslaan van bouwmaterialen, zoals zand, grint, stenen, enzovoorts.

U doet altijd een melding, de omvang bepaald of u ook een vergunning moet aanvragen. Zie 'Hoe werkt het' voor uitleg melding of vergunning. U heeft bij allebei een schets nodig van de locatie van gebruik.

Hoe werkt het?

Groot gebruik vanaf 16m2 of breder dan 2,50 m (Vergunning) 

De aanvraag dient minimaal 8 weken voor u gebruik wenst te maken van de openbare grond ontvangen te zijn door de gemeente. Als de aanvraag op een later tijdstip wordt ingediend kan het voorkomen dat de vergunning nog niet is verleend op het moment dat u hiervan gebruik wenst te maken. Let op: in het digitale meldingsformulier vragen wij u een tekening (schets) mee te sturen met de locatie waar u de materialen wilt plaatsen en de verkeersmaatregelen die eventueel daarbij noodzakelijk zijn.

Klein gebruik t/m 15m2 of smaller dan 2,50 m (Melding) 

Voor gebruik kleiner dan 15 m2 en smaller dan 2,50 m gelden algemene regels en kan worden volstaan met een melding. De melding dient minimaal 2 weken voor u gebruik wenst te maken van de openbare grond ontvangen te zijn door de gemeente. Als de melding op een later tijdstip wordt ingediend loopt u het risico dat deze niet wordt geaccepteerd. In het digitale meldingsformulier vragen wij u een schets of omschrijving mee te sturen met de locatie waar u de materialen wilt plaatsen.

Wanneer het gebruik van de openbare grond tijdens de uitvoering van de werkzaamheden groter wordt dan 15m², dient u alsnog een vergunning aan te vragen.

Nadere regels plaatsing tijdelijke bouwobjecten op de openbare weg Wassenaar

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

De gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl

WS-2050 Melding of Vergunning gebruik openbare grond zonder DigiD

DigiDWS-2050-1 Melding of Vergunning gebruik openbare grond met DigiD

eHerkenningWS-2050-2 Melding of Vergunning gebruik openbare grond met eHerkenning

Heeft deze informatie u geholpen?