Wat is het?

Aanmelding Gastouderbureau of kindercentrum 

Als u een gastouderbureau of kindercentrum wilt beginnen, dan moet u zich melden bij de gemeente. U moet namelijk opgenomen worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zonder deze registratie komen de ouders van de kinderen die u opvangt niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking.

Hoe werkt het?

Het is de taak van het gastouderbureau om de registratie van gastouders aan te vragen bij de gemeente. Wie gastouder wil worden, dient zich dus te wenden tot een gastouderbureau. Wijzigingen in uw aanmeldgegevens moet u doorgeven aan de gemeente.

Wat moet ik doen?

U kunt zich aanmelden via de aanvraagformulieren op de website van de Rijksoverheid die door de minister van SZW beschikbaar gesteld worden. De GGD controleert uw aanvraag. Pas als de GGD een positief oordeel geeft, kan de gemeente u inschrijven in het register. De gemeente brengt u op de hoogte zodra u bent ingeschreven.

Heeft deze informatie u geholpen?