Wat is het?

De gemeente volgt de landelijke richtlijnen voor evenementen zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca voor meer informatie.

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Wat is een klein evenement? Vul het eformulier in u krijgt keuzevragen om te zien wat voor evenement het is.

Voor alle aanvragen en meldingen geldt zo tijdig mogelijk aanleveren van de aanvraag en de bijlagen. Mede door de corona maatregelen is er meer procedurele tijd nodig in de behandeling van de aanvraag en beoordeling van de melding.

Lees eerst hieronder de maatregelen voor Corona op uw evenement goed door en maak een plan! U bent verplicht deze in het formulier te uploaden.

Coronaproof plan evenement

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Wat moet ik doen?

Voor een vergunning aanvraag heeft u veel informatie nodig. Hieronder de belangrijkste informatie:

 • naam van de organisator
 • naam van de contactpersoon op het evenement
 • omschrijving van activiteiten op het evenement
 • datum en tijdstip van het evenement
 • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
 • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
 • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
 • of er straten afgesloten moeten worden
 • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
 • manier van stroomvoorziening
 • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
 • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
 • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
 • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

Wat kost het?

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

De legeskosten voor onder andere een braderie, feest, optocht, wedstrijd, straatfeest zijn  €49,90 (2021).

De legeskosten voor overige evenementen zijn  €209,50 (2021)

Vrijstelling

De leges worden niet geheven voor plaatselijke groepen, verenigingen en instellingen die werkzaam zijn zonder winstoogmerk en ten algemene nutte, blijkende uit de statuten.

Legesverordening Wassenaar

Hoe lang duurt het?

14 dagen bij kleine evenementen

6 tot 8  weken bij (middel) grote evenementen en/of evenementen waarbij verkeersregelaars worden ingezet.

Direct online regelen

DigiD De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

eHerkenningDe gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

PU-2001-1 Evenement organiseren, vergunning of melding met DigiD
PU-2001-2 Evenement organiseren, vergunning of melding met eHerkenning

Aanvullende informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.