Nadat eenrichtingsverkeer in een straat is ingesteld, komt het in het begin voor dat dit vaker genegeerd wordt. Meestal komt dit omdat men nog niet gewend is aan de nieuwe situatie. Daarnaast  kan het altijd voorkomen dat iemand het eenrichtingsverkeer negeert. Dit kan zijn omdat het onduidelijk is dat er eenrichtingsverkeer geldt of omdat iemand willens en wetens tegen de rijrichting inrijdt.

De politie en gemeentelijke handhaving kunnen optreden tegen het ongeoorloofd negeren van de verplichte rijrichting. Neem contact op met de politie (0900 8844) of doe een BOA melding via het meldsysteem(externe link) of bel naar 14 070.

Voordat er tot handhaving overgegaan kan worden, wordt altijd eerst beoordeeld of de verkeerssituatie voldoende duidelijk is dat er sprake is van eenrichtingsverkeer. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt eerst de verkeerssituatie verduidelijkt.

Op enkele eenrichtingswegen geldt een ontheffingsregeling. Dan mogen bewoners en/of ondernemers met een ontheffing tegen de rijrichting in rijden. In dit geval staat altijd onder het verkeersbord de aanduiding “uitgezonderd ontheffinghouders”.