Er is een duidelijk verschil tussen voorrang hebben en voorrang krijgen. Er zijn regels die maken dat in bepaalde situaties voorrang moet worden verleend aan anderen. Ofwel, iemand krijgt voorrang van een ander als die ander voorrang verleend. Als u volgens de regels voorrang zou moeten krijgen maar als uit de verkeerssituatie overduidelijk blijkt dat de ander u geen voorrang gaat verlenen, dan mag u geen voorrang nemen. De rol van de gemeente in dit geheel is het voor iedereen zo duidelijk mogelijk maken welke regels waar van toepassing zijn. Indien u van mening bent dat een voorrangssituatie onvoldoende duidelijk is aangegeven, dan kunt u de gemeente vragen dit te onderzoeken.