Er is een duidelijk verschil tussen voorrang hebben en voorrang krijgen. Er zijn regels die maken dat in bepaalde situaties voorrang moet worden verleend aan anderen. Ofwel, iemand krijgt voorrang van een ander als die ander voorrang verleend. De rol van de gemeente in dit geheel is het voor iedereen zo duidelijk mogelijk maken welke regels waar van toepassing zijn.