Parkeren voor een in- of uitrit is niet toegestaan. Wanneer iemand voor een inrit of een uitrit parkeert kunnen weggebruikers de inrit of uitrit niet in- of uitrijden en is er sprake van hinder.

Dit soort parkeergedrag valt onder ‘hinderlijk parkeren’. Hierop is handhaving mogelijk. Immers, van weggebruikers verwachten we dat hij/zij weet dat je op een stoep of voor een uitrit niet mag parkeren. Hiervoor zijn dus geen extra maatregelen, zoals gele strepen, extra borden, paaltjes of witte kruizen nodig.

De gemeentelijke BOA en de politie kan hiertegen optreden. Neem contact op met de politie (0900 8844) of doe een BOA melding via het meldsysteem(externe link) of bel naar 14 070.