Het is verboden om op een fietspad te rijden met een bromfiets of auto. Met bebording is dat bij alle fietspaden op de juiste manier aangegeven.

Handhaving hierop is moeilijk omdat een bromfiets of auto ter plaatse aangehouden moet worden op het moment dat over het fietspad gereden wordt.

Op plekken waar veelvuldig door auto’s op het fietspad gereden wordt, heeft de gemeente rood-witte palen geplaatst op het fietspad. Een nadeel van deze palen is ze veel letselongevallen bij fietsers veroorzaken. Op veel plekken moeten deze palen in de winterperiode worden weggehaald in verband met de gladheidsbestrijdingsvoertuigen die erlangs moeten.