Het is verboden om op een fietspad te rijden met een bromfiets of auto. Met bebording is dat bij alle fietspaden op de juiste manier aangegeven.

Wij onderkennen dat er toch regelmatig bromfietsen en soms ook auto’s over fietspaden rijden. Handhaving hierop is moeilijk omdat een bromfiets of auto ter plaatse aangehouden moet worden op het moment dat over het fietspad gereden wordt.

(brom)Fietsers en automobilisten begaan doelbewust deze overtreding. Op plekken waar veelvuldig door auto’s op het fietspad gereden wordt, heeft de gemeente rood-witte palen geplaatst op het fietspad. Op veel plekken moeten deze in de winterperiode worden weggehaald in verband met de gladheidsbestrijdingsvoertuigen die erlangs moeten.