Global Goal 8 richt zich op economische productiviteit, ondernemerschap, creativiteit en innovatie ondersteunen, vooral voor MKB; productieve tewerkstelling; duurzaam toerisme. Duurzame, inclusieve en bestendige economische groei en volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. 

Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar. Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.

Landgoed aan zee

Het centrum van Wassenaar vraagt om aanpassing aan de nieuwe tijd. Om de strijd aan te gaan voor een gezond dorpshart voor Wassenaar is er een visie opgesteld die inzet op een duidelijk concept: Landgoed aan Zee. Het winkelgebied wordt geconcentreerd in een winkelhaak. Er komt meer aandacht voor de lokale middenstand en er komt meer ruimte voor wonen. Winkeliers verenigen zich. Het parkeerbeleid wordt aangescherpt en verbeteringen in de buitenruimte worden ingezet.

Verduurzamen

Ook werken we aan de verduurzaming van bedrijven in de gemeente door onder andere het organiseren van duurzame ondernemersbijeenkomsten. We stimuleren zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Om ondernemers te ondersteunen met het verduurzamen van hun organisatie, zijn wij de samenwerking aangegaan met Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket voorziet u van een gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende maatregelen. Zij kunnen adviseren hoe u uw bedrijfsvoering energiezuinig kunt maken. Meer informatie over het Duurzaam Bouwloket

Recreatie

Recreatie kan bijdragen aan het economisch klimaat. Daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met het behoud van groen en natuur.