Duin, Horst & Weide

Innovatieve ideeën voor ons waardevolle landschap

Duin Horst & Weide bestaat uit eeuwenoude cultuurlandschappen met unieke waarden. Het is een groene buffer en ligt in het midden van het stedelijke netwerk van Den Haag en Leiden. Dit groene gebied is geliefd bij haar bewoners en recreanten. Duin Horst & Weide heeft de hoogste biodiversiteit van het land en is een bijzondere aaneenschakeling van prachtige landschappen, elk met een eigen, rijke cultuurhistorie.

Kwaliteiten behouden

Er zijn allerlei nieuwe uitdagingen voor het gebied: woningbouw, stikstofneerslag, klimaatadaptatie en bodemdaling. De energietransitie en landbouwtransitie vragen ruimte en ander gebruik van onze leefomgeving. Welke kansen bieden deze ontwikkelingen om de unieke waarden van Duin Horst & Weide te versterken?

Innovatieve ideeën verzamelen

De Landschapstafel Duin Horst & Weide nodigt organisaties in de regio uit om hun ideeën voor een toekomstbestendig Duin Horst & Weide te delen. Door innovatieve ideeën en goede voorbeelden te verzamelen, willen we  de omgeving aantrekkelijk houden voor iedereen: inwoners, recreanten, agrariërs en andere bedrijven.

Dit traject is een initiatief van de Landschapstafel Duin Horst & Weide

Hierin werken de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden, Katwijk, Zoetermeer en Den Haag samen met maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders, private partners en Nationaal Park Hollandse Duinen aan een ‘authentiek, vitaal en beleefbaar’ landelijk gebied. Kijk voor meer informatie op de website van Duin, Horst & Weide.