In de gemeente Wassenaar staan vanaf 1 december 2015 zeven digitale informatieborden. De exacte locaties van de borden kunt u downloaden. De gemeente gebruikt deze borden om inwoners te attenderen op wegwerkzaamheden, omleidingen, voor communicatie bij calamiteiten en voor andere gemeentelijke mededelingen en activiteiten. Daarnaast kunnen organisaties, verenigingen en instellingen teksten laten plaatsen ter promotie van evenementen. Daaraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden kunt u downloaden.

Wilt u een aanvraag indienen voor het plaatsen van een boodschap? Vul dan het digitale formulier in.

Documenten