In de gemeente Wassenaar is een commissie bezwaarschriften ingesteld. Dit is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend. 

De leden van de commissie zijn onafhankelijk benoemd en hebben ook functies en nevenactiviteiten buiten de gemeente. 

In de commissie bezwaarschriften zijn de volgende personen benoemd:

Algemeen voorzitter
Mevr. mr. I. Helmich

Waarnemend voorzitters
Dhr. mr. R.W.I. Rietveld
Dhr. mr. D. Stapel

Leden
Mevr. mr. M.Y. van Hattum
Mevr. J. Rabhi
Dhr. mr. B.N. van Hoek
Dhr. mr. D.O. Bogers
Dhr. mr. E. Nuboer

Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres jzbezwaarschriften@wassenaar.nl.