In de gemeente Wassenaar is een commissie bezwaarschriften ingesteld. Dit is een onafhankelijke adviescommissie die het bestuur adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend.

De leden van de commissie zijn onafhankelijk benoemd en hebben buiten deze functies ook functies en nevenactiviteiten buiten de gemeente. In de commissie bezwaarschriften zijn de volgende personen benoemd:

Algemeen voorzitter
De heer mr. J.A. Peters

Waarnemend voorzitters
De heer mr. D. Stapel
Mevrouw mr. I. Helmich

Leden
Mevrouw mr. M.Y. van Hattum
De heer mr. P.M. Landstra
Mevrouw mr. T.I. Leemans-Van Koten
De heer mr. J.A.W. Oosterveer
De heer mr. R.W.I. Rietveld
Mevrouw J. Rabhi