Wat is het?

Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Er is een onderscheid tussen landelijke en niet-landelijke instellingen. Landelijke instellingen hebben veelal een vrijstelling van de gemeente, vroeger heette dit een doorlopende vergunning. Niet-landelijke instellingen, bijvoorbeeld een plaatselijke vereniging mogen alleen in de vrije periode collecteren.

Hoe werkt het?

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden

Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Hiervoor worden geen kosten berekend.

Direct online regelen

Met de aanvraag collectevergunning vraagt u of u de collecte mag uitvoeren.

In de collectestaat kunt u aangeven hoeveel geld er is opgehaald.

WS-2017 Collecte vergunning (collectestaat) zonder DigiD

DigiD linkWS-2006-1 Collectevergunning met DigiD

eHerkenning linkWS-2006-2 Collectevergunning met eHerkenning

Heeft deze informatie u geholpen?