We staan voor grote maatschappelijke opgaven, onder meer op het gebied van klimaat en duurzaamheid, voldoende betaalbare woningen, vergrijzing, toegang tot zorg en (verkeers)veiligheid. Op lokaal niveau verlangen inwoners en ondernemers antwoorden op hun vragen, ondersteuning bij maatschappelijke initiatieven en hulp bij problemen. Zij vragen om een betrokken gemeente die luistert, duidelijk en betrouwbaar is. Een gemeente die koers houdt in onstuimige tijden. Wij werken samen vanuit onze idealen en ambities; we vinden elkaar in onze overtuiging van wat goed is voor Wassenaar. De partijen VVD, CDA, D66, DLW en PvdA presenteren een coalitieakkoord waarin we zoveel mogelijk rekening houden met de behoeften van alle Wassenaarders.

Wassenaar wil een inclusieve, groene en financieel gezonde gemeente zijn waar iedereen prettig kan leven, wonen en werken. Een plek waar onze kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en waar onze ouderen langer vitaal kunnen blijven. De coalitie streeft naar rust en evenwicht in het bestuur. Zorgvuldige en transparante besluitvorming vormt het uitgangspunt van ons handelen. Het politieke debat en de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden 
gevoerd op basis van wederzijds respect. We gaan in gesprek over dit coalitieakkoord en de keuzes die we hierin hebben gemaakt. Het nieuwe college treedt verbindend op; we doen het immers samen voor Wassenaar.