Met ingang van 18 juli 2019 is de heer Leendert de Lange bij Koninklijk Besluit benoemd tot burgemeester van de gemeente Wassenaar.

Portefeuillehouder Bestuur en Veiligheid

 • Veiligheid
 • Criminaliteitspreventie (St. Halt)
 • Ondermijning
 • APV-vergunningen w.o. Drank en horeca en evenementen
 • Reddingswezen
 • Integrale Handhaving incl. bezwaar en beroep 
 • Overige juridische zaken, w.o. WOO-verzoeken
 • Ambtelijke organisatie 
 • Organisatie en Projectmanagement
 • Communicatie
 • Media(wet)
 • Burgerzaken
 • Verkiezingen
 • Regio
 • Ambassadeur Wassenaar
 • Asielzoekers en ontheemden

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

 • GR MRDH AB-lid en agendalid MRDH DB
 • GR Veiligheidsregio Haaglanden AB- en DB-lid

Nevenfuncties uit hoofde van het burgemeesterschap

 • Voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Brandweermuseum Wassenaar
 • Voorzitter bestuur Stichting Wassenaarse Hulpverlening
 • Voorzitter stichting Ad Gloriam Pavonis
 • Beschermheer Erepeleton Waalsdorp
 • Beschermheer Muziekvereniging Excelsior Wassenaar
 • Beschermheer Historische Vereniging Oud Wassenaer
 • Beschermheer van “The Passion Wassenaar”
 • Lid Comité van Aanbeveling van de marketingstichting Wassenaar Voorschoten
 • Lid Comité van aanbeveling International Chambre Music Festival

Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen)
 • Voorzitter Erfgoedlijn Atlantikwall van de Provincie Zuid-Holland

Algemene contactinformatie

AanspreektitelDhr. drs.
InitialenL.A.
VoornaamLeendert
Achternaamde Lange
E-mailadresbestuurssecretariaat@wassenaar.nl
Telefoonnummer088 - 65 49 513 
Burgemeester sinds18 juli 2019
Social media

Volg burgemeester De Lange op Twitter(externe link)

Volg burgemeester De Lange op Facebook(externe link)

Portretfoto burgemeester Leendert de Lange in hoge resolutie.