Wat is het?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten.

Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Bijvoorbeeld kosten voor verhuizen, inrichting van uw woning , kosten voor een bewindvoerder of eigen bijdrage voor rechtshulp? Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt.

Deel van kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Lening om kosten te betalen

Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u een lening geven.

Wat moet ik doen?

Voor dit product wordt u doorverwezen naar de website van gemeente Leidschendam-Voorburg.
 
Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en pensioengerechtigden