Global Goal 7 richt zich op het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie en het verhogen van energie-efficiëntie. Betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen.

Regionale Energiestrategie (RES)

In het kader van het Klimaatakkoord dienen regio's vóór juli 2021 hun RES aan te bieden. Met een RES levert de regio Rotterdam Den Haag een bijdrage aan het doel van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Tevens rekent het Planbureau voor de Leefomgeving de ambities van alle RES-regio's door om vast te stellen of een regio voldoende bijdraagt aan de landelijke doelstelling. De resultaten van beide exercities worden verwerkt in een RES 1.0 van de regio Rotterdam Den Haag.  

Lokale Energiestrategie (LES)

De focus binnen de LES ligt op het afronden van de Transitievisie Warmte. De visie om van het aardgas af te gaan hangt in Wassenaar nauw samen met de doelstellingen omtrent CO2-reductie. Daarnaast worden de bestaande en nieuwe lokale initiatieven gestimuleerd via de Klimaattafels en wordt ingezet op communicatie in relatie tot bovengenoemde aanpak. De Regionale Energiestrategie wordt gereed gemaakt voor besluitvorming in de raad. Binnen de LES worden tevens kleinschalige projecten uitgevoerd zoals energiemonitoring, incidentele zonnepanelenprojecten en aparte besparingsacties voor bewoners zoals de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik). De gemeentelijke inspanningen op het gebied van CO2-reductie worden gemonitord.

Transitievisie warmte

De Transitievisie Warmte geeft een tijdspad en de mogelijke wijze waarop de bebouwde omgeving aardgasvrij kan worden verwarmd naar 2050. Op basis van de resultaten van een technisch-economische analyse van alternatieve warmtetechnieken en een participatieproces met belanghebbenden bieden wij eind 2021 de gemeentelijke transitievisie warmte ter vaststelling aan.

Klimaattafel

De Wassenaarse Klimaattafel is een platform, waarin duurzame initiatieven worden gedeeld en opgestart. Het platform is er om deelnemers te inspireren, buurten te activeren en een gezamenlijke effort te leveren in het reduceren van de CO2-uitstoot van heel Wassenaar.
De deelnemerslijst bestaat uit bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeente. Binnen het netwerk worden kennis en organisatiekracht uitgewisseld en samengevoegd om tot concrete uitvoering te komen. De Klimaattafel werkt in 2021 aan een groter bereik binnen Wassenaar, vergroten van de naamsbekendheid van het platform en samengevoegd om tot concrete uitvoering te komen.   

Duurzaam Bouwloket

De gemeente Wassenaar werkt samen met Duurzaam Bouwloket(externe link) om inwoners te helpen met energiebesparing en -opwekking in uw woning. Duurzaam Bouwloket heeft maatregelen ingedeeld in een 5-stappenplan. De maatregelen zijn van eenvoudig tot complex, maar zorgen in alle gevallen voor een lagere energierekening en veelal ook voor verbetering van het woon- en werkcomfort.

De Groene Grachten

Er zijn veel mogelijkheden om een historisch pand verder te verduurzamen. De gemeente werkt samen met Stichting De Groene Grachten. De Groene Menukaart Wassenaar(externe link) laat aan de hand van verschillende thema’s zien welke opties, tips en trucs er zijn voor verduurzaming van historische panden. Maatwerk blijft altijd het sleutelwoord, zeker bij beschermde monumenten.

Pagina Duurzaam Wassenaar

De pagina over Duurzaam Wassenaar voorziet u van de nodige informatie over onder andere energie opwekken en besparen, inwonersinitiatieven en duurzaamheidssubsidies en -leningen. Ook treft u een overzicht van wat de gemeente zelf zoal onderneemt op dit gebied.