Wat is het? 

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Dit is geregeld via de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland.

Heeft deze informatie u geholpen?