De gemeente Wassenaar is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. De gemeente wil deze ruimte schoon, heel en veilig te houden. Daarom heeft de gemeente beheerplannen opgesteld. In de plannen is beschreven welke maatregelen de gemeente neemt voor onderhoud, reparatie en vervanging. Zo is er een goede basis voor de verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte.