Begroting 2022 in één oogopslag

Begroting Wassenaar 2022: zelfstandig en verantwoordelijk

Het college van Wassenaar presenteert voor de vierde keer deze collegeperiode een begroting. Deze is opnieuw structureel sluitend. Dat betekent dat we ons gemeentelijk huishoudboekje op orde hebben. We kijken ook al verder vooruit; er is sprake van een tijdelijk overschot, wat ons bestendig maakt voor de toekomst. Wassenaar is zelfstandig en verantwoordelijk en we maken ons ook dit jaar, met deze laatste Begroting van dit college, sterk voor de realisatie van de Wassenaarse opgaven en ambities.

Resultaten afgelopen vier jaar

De afgelopen collegeperiode is er in Wassenaar veel werk verzet en veel bereikt. Zo is de voorbereiding van de bouw van de nieuwe Sporthal in een vergevorderd stadium gebracht, wordt begin 2022 de nieuwe Gymzaal aan de Burmanlaan geopend, is er een nieuwe strandpost gebouwd, is er een lobbytraject gestart voor verbinding van het groen en verandering van de N44, is de buitenkant van de Paauw gerenoveerd en is er een duidelijk overzicht ontwikkeld van alle producten, activiteiten en organisaties binnen het sociaal domein (de sociale kaart). Dit is nog maar een greep uit wat er allemaal tot stand is gebracht. Ook voor 2022 bestaan er volop plannen om Wassenaar aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden, evenals een fijne woonplaats voor iedere Wassenaarder.

Context 

Het is met gepaste trots dat het college van Burgemeester en Wethouders er ondanks de complexe coronaperiode én ingrijpende reorganisatie toch wederom in is geslaagd tijdig een sluitende begroting te presenteren. Voor 2022 en verdere jaren is naar verwachting zelfs sprake van een overschot. Zeker in de huidige context is dat een goed resultaat. We hebben namelijk te maken met een aantal forse uitdagingen voor onze gemeentefinanciën. Het gaat met name om: 

  • de alsmaar stijgende druk op de uitgaven van de jeugdzorg en de Wmo;
  • de start van de nieuwe ambtelijke organisatie van onze gemeente;
  • de aangekondigde, en steeds uitgestelde, herijking van het gemeentefonds, die een negatieve uitkomst voor Wassenaar in petto lijkt te hebben.

Wassenaar zet zich in om de impact hiervan op de gemeentefinanciën zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd onze dienstverlening aan de inwoners op niveau te houden. Ook willen we de lasten voor inwoners beperken. Nu het meerjarenbeeld positief is, heeft het college daarom besloten om een deel van dit voordeel terug te laten vloeien naar de inwoners. Dit betekent dat het college voorstelt om de OZB in tegenstelling tot haar eerdere verwachting niet met 10% maar met 5% te laten stijgen in 2022.

Realisatie van ambities en maatschappelijke doelen

De gemeente Wassenaar werkt steeds meer opgavegericht. Dat betekent dat de nadruk ligt op het bereiken van doelen in de samenleving, in plaats van een focus op regels en afspraken. Deze lijn is ook gevolgd in de Begroting voor 2022. Niet alleen de middelen worden in beeld gebracht, maar juist ook de beoogde doelen, opgaven en projecten worden uitgelicht. Zo leggen we de nadruk écht waar hij hoort te liggen: bij het realiseren van tastbare resultaten voor onze inwoners.

Op weg naar Wassenaar 2030

Wat die ambities en maatschappelijke doelen zijn? De opgaven waar Wassenaar voor staat, komen samen in de strategische agenda Op weg naar Wassenaar 2030: 

“Wij werken met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden en iedereen meedoet.”

Zo wordt in 2022 onder andere gewerkt aan:

  • Oplevering van de nieuwe gymzaal (beweegbox) aan de Burmanlaan;
  • Sloop en start nieuwbouw van de nieuwe gemeentelijke Sporthal bij de Kievieten;
  • Verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers;
  • Verdere aanpak van ondermijning;
  • Een plan voor de Regionale Energiestrategie;
  • Invoering van de Omgevingswet, waardoor omgevingsvergunningen binnen 8 weken verleend kunnen worden;
  • Uitvoering van de inclusie-agenda: want in Wassenaar doet iedereen mee.

De speciale website van de begroting vindt u hier.

Bespreking van de Begroting

De begroting wordt behandeld in de gemeenteraad op 26 oktober. Deze bespreking is te volgen via de livestream op de website van de gemeenteraad