Als je bij ons komt werken dan zit je goed. Niet alleen voor wat betreft het werk en de collega’s die je gaat krijgen, maar ook voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Wassenaar biedt een mooie set aan arbeidsvoorwaarden. De hoofdlijnen daarvan lees je op deze pagina.

Solliciteer nu(externe link)

Flexibel werken en een goede thuiswerkplek

Een volledige werkweek is 36 uur per week. We kennen een systeem van flexibele werktijden. Dat betekent dat je zelf bepaalt wanneer je werkdag begint en eindigt en dat je in overleg met je manager je werkweek indeelt: bijvoorbeeld vier maal negen uur werken of vier maal acht en één ochtend. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, technische functies) is de flexibiliteit beperkt.

We zorgen ervoor dat je je werk thuis goed kunt doen, met de juiste spullen voor een gezonde werkomgeving. Dit regelen we onder andere met een handige thuiswerkchecklist en een vergoeding van maximaal €800,00 netto, een keer per vijf jaar, om je thuiskantoor in te richten.

Salaris

Inschaling vindt, afhankelijk van kennis en ervaring, plaats in de aanloopschaal of de functieschaal van de functie. Elke schaal bestaat uit 12 periodieken (0 t/m 11). Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, ontvang je bij volledig, zelfstandig en naar behoren functioneren elk jaar een periodieke verhoging van het salaris. Presteer je uitstekend, dan zijn er mogelijkheden om dat ook financieel te waarderen.

Individueel Keuzebudget

Bij ons krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% boven op je salaris. Dit bestaat uit 8% (vakantiegeld), 1,5% (levensloop) en 7,55% (eindejaarsuitkering). Dit budget kun je aan verschillende doelen besteden. Als je kinderen hebt of mantelzorger bent, heb je misschien extra verlofuren nodig. Of je wilt een opleiding volgen, of sparen voor een grote uitgave. Je kunt jouw budget inzetten voor één of meer van de volgende doelen:

  • extra verlofuren kopen
  • extra geld krijgen door het uit te laten betalen
  • het financieren van een opleiding
  • het financieren van een fiets
  • vakbondscontributies
  • sportcontributies
  • duurzaamheidsmaatregelen

Naast deze genoemde doelen kan je 1 maal per 5 jaren in aanmerking komen voor een vergoeding voor de aanschaf van een fiets en accessoires. Deze vergoeding bedraagt € 250,00 netto.

Opleiding en loopbaanontwikkeling

Gedurende jouw loopbaan binnen onze gemeente heb je regelmatig een voortgangsgesprek met je manager. In de gesprekscyclus is altijd expliciet aandacht voor ontwikkelafspraken. Waar sta ik nu, waar wil ik naartoe en hoe moet ik daar komen? Met je manager maak je afspraken over de acties die je onderneemt om die vragen te beantwoorden. Dit dient als leidraad voor jouw loopbaan en helpt je bij het maken van belangrijke keuzes. Er zijn veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Zo krijg je toegang tot de Wassenaar Academie: ons leerplatform waar je e-learnings kunt volgen, waar je je inschrijft voor klassikale cursussen en waar je gemakkelijk je ontwikkeling bijhoudt. Zo willen we bereiken dat je groeit in een rol die jou het beste ligt en die overeenkomt met je wensen. Ook kun je advies vragen aan een loopbaanadviseur, maken we ontwikkelafspraken concreet in een ontwikkelplan en stimuleren we (zelf)reflectie, bijvoorbeeld door de inzet van 360 graden feedback.

Pensioen

Voorzieningen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid zijn ondergebracht bij het ABP. Het ABP-keuzepensioen biedt veel mogelijkheden. Eerder stoppen met werken, een variërende hoogte van het uitgekeerde bedrag, gedeeltelijk doorwerken: het is allemaal mogelijk met dit pensioen.

Verlof / vakantiedagen

Het basisverlof is 194,4 uur (144 uur wettelijk en 50,4 bovenwettelijk verlof) en wordt naar rato van het dienstverband berekend. Ook is er een mogelijkheid tot verlofsparen (zie artikel 6.3 uit de Cao). Je kunt ook eventueel extra vrije dagen kopen van je Individueel Keuze Budget (IKB).

Reis- en thuiswerkvergoeding

We vinden duurzaamheid belangrijk! Denk aan duurzame inzetbaarheid van jou als collega maar ook duurzaam omgaan met onze mooie omgeving. Om die reden vergoeden we de volledige OV-reiskosten als je met het OV komt. Kom je lopend, met de (elektrische) fiets, speed pedelec, elektrische scooter of elektrische/hybride auto, dan ontvang je een reiskostenvergoeding conform de belastingvrije kilometervergoeding vastgesteld door de Belastingdienst. Kom je met ander vervoer, dan ontvang je de helft van deze vergoeding. Je ontvangt voor de dagen dat je thuis werkt een thuiswerkvergoeding conform artikel 3.22a van de cao-gemeenten van € 3,00 netto per dag.

Sportbijdrage

Een gezond leven moedigen we aan. Daarom kun je elk jaar tot maximaal € 300,00 bruto per jaar vergoed krijgen voor de kosten die je maakt voor sportactiviteiten die je gezondheid bevorderen. Als je later in het jaar begint, wordt het bedrag naar rato toegekend.

Zorgverzekering

Je krijgt een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Er is recht op een vergoeding van €168,- of €296,- bruto per jaar (€296,- bij salaris lager of gelijk aan het maximum van schaal 6). Bij deze bijdrage wordt geen onderscheid gemaakt naar omvang van het dienstverband. Ook kun je gebruikmaken van een collectiviteitskorting op jouw aanvullende zorgverzekering.