Wat is het?

 • Als u alcohol schenkt of verkoopt, hebt u een alcoholvergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

€ 764,20 (2022)

Wijziging leidinggevende

€ 50,60 (2022)

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

€ 753,65 (2021)

Wijziging leidinggevende

€ 49,90 (2021)

Legesverordening Wassenaar

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

De gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl

Let op: als u een vergunning aanvraagt of een wijziging doorgeeft vergeet niet een exploitatievergunning aan te vragen.

Dit geldt alleen indien u nog geen exploitatievergunning heeft. Een wijziging in de drank- en horecavergunning wordt automatisch in een al verstrekte exploitatievergunning meegenomen.

PU-2014-1 Alcohol schenken ontheffing, art. 35 Drank- en Horecawet met DigiD

PU-2014-2 Alcohol schenken ontheffing, art. 35 Drank- en Horecawet met eHerkenning

PU-2089-1 Bijlagenformulier bij de Bibobvragenlijst met DigiD

PU-2089-2 Bijlagenformulier bij de Bibobvragenlijst met eHerkenning

PU-2086-1 Drank en Horecavergunning commercieel met DigiD

PU-2086-2 Drank en Horecavergunning commercieel met eHerkenning

PU-2087-1 Verklaring van leidinggevende werkzaam in de inrichting drank- en horecawet met DigiD

PU-2088-1 Bibobvragenlijst met DigiD

PU-2088-2 Bibobvragenlijst met eHerkenning

PU-2132-1 Ondertekening Bibob door betrokken rechts- of natuurlijk persoon met DigiD

PU-2134-2 Wijziging leidinggevende voor drank- en horecavergunning met eHerkenning

PU-2135-1 Ondertekening door leidinggevende wijziging leidinggevende drank- en horecavergunning met DigiD

PU-2133-1 Drank- en horecavergunning niet commercieel met DigiD

PU-2133-2 Drank- en horecavergunning niet commercieel met eHerkenning

Heeft deze informatie u geholpen?