Alcoholvergunning

Wat is het?

 • Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholwetvergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U heeft dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is 1 van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Wat kost het?

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet.

€ 813,20 (2024)

Wijziging leidinggevende

€ 53,80 (2024)

Legesverordening Wassenaar

Direct online regelen

De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

De gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl

Let op: als u een vergunning aanvraagt of een wijziging doorgeeft vergeet niet een exploitatievergunning aan te vragen.

Dit geldt alleen indien u nog geen exploitatievergunning heeft. Een wijziging in de drank- en horecavergunning wordt automatisch in een al verstrekte exploitatievergunning meegenomen.

DigiDWS-2014-1 Alcohol schenken ontheffing, art. 35 Alcoholwet met DigiD

eHerkenningWS-2014-2 Alcohol schenken ontheffing, art. 35 Alcoholwet met eHerkenning

DigiDWS-2089-1 Bijlagenformulier bij de Bibobvragenlijst met DigiD

eHerkenningWS-2089-2 Bijlagenformulier bij de Bibobvragenlijst met eHerkenning

DigiDWS-2086-1 Alcoholvergunning commercieel met DigiD

eHerkenningWS-2086-2 Alcoholvergunning commercieel met eHerkenning

DigiDWS-2087-1 Verklaring van leidinggevende werkzaam in de inrichting Alcoholwet met DigiD

DigiDWS-2088-1 Bibobvragenlijst met DigiD

eHerkenningWS-2088-2 Bibobvragenlijst met eHerkenning

DigiDWS-2132-1 Ondertekening Bibob door betrokken rechts- of natuurlijk persoon met DigiD

eHerkenningWS-2134-2 Wijziging leidinggevende voor Alcoholvergunning met eHerkenning

DigiDWS-2135-1 Ondertekening door leidinggevende wijziging leidinggevende Alcoholvergunning met DigiD

DigiDWS-2133-1 Alcoholvergunning niet commercieel met DigiD

eHerkenningWS-2133-2 Alcoholvergunning niet commercieel met eHerkenning

DigiDWS-2247-1 Formulier melding wijziging inrichting

eHerkenningWS-2247-2 Formulier melding wijziging inrichting 

Heeft deze informatie u geholpen?