Op brieven ontvangt u binnen vijf werkdagen een standaard ontvangstbevestiging.

Voor veel producten van de gemeente gelden verschillende afhandeltermijnen. In dit overzicht staan de meest voorkomende producten en de bijbehorende afhandeltermijn. Waar mogelijk worden verzoeken voor deze termijn afgehandeld. Als het niet mogelijk is binnen de gestelde termijn uw brief of aanvraag af te handelen, dan informeren wij u over de reden van de vertraging.

ProductAfhandeltermijn
Algemene brieven8 weken
Aanvraag standplaats markt8 weken
Bezwaarschriften12 weken na afloop van de bezwarentermijn
Aanvraag drank- en horecavergunning8 weken
Melding klein evenement6 dagen
Aanvraag evenementenvergunning3 weken
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart8 tot 12 weken
Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats8 tot 12 weken
Aanvraag parkeerontheffing blauwe zone1 week
Melding openbare ruimte5 dagen
Aanvraag omgevingsvergunningReguliere aanvraag: 8 weken
Uitgebreide aanvraag: 26 weken
Vergunning gebruik openbare grond8 weken