De gemeente Wassenaar presenteert een evenwichtige begroting 2024. In de begroting staat waar de gemeente geld aan besteedt en hoe de plannen van het college worden vertaald naar beleid en financiën. Deze plannen staan in het coalitieakkoord ‘Samen voor Wassenaar’ 2023-2026 dat in maart 2023 door het college is gepresenteerd. Wethouder Laurens van Doeveren van Financiën: “Met deze begroting kunnen wij samen met Wassenaarders aan de slag. Ik vind het belangrijk om inzicht te geven in hoe de gemeente Wassenaar uw geld gaat besteden en investeren, en daarnaast hoe het huishoudboekje op orde wordt gehouden”.

Hoe het huishoudboekje op orde blijft

De begroting is in evenwicht. “Dat betekent dat elke euro aan lopende uitgaven aan bijvoorbeeld sport, jeugdwerk, cultuur of verkeersveiligheid ook is gedekt met structurele inkomsten via het gemeentefonds of de belastingen”, legt de wethouder uit. “Zo ontstaan er geen tekorten die via de spaarpot worden bijbetaald”. 

Waarom Wassenaar spaart voor nieuwe investeringen 

Op investeringen schrijft de gemeente af. Zo spaart Wassenaar gezamenlijk om tijdig de voorzieningen zoals bijvoorbeeld het rioolsysteem, het zwembad, de schoolgebouwen of de nieuwe sporthal te kunnen vervangen als dat nodig is. Daardoor komt er jaarlijks 2,5 miljoen euro in de spaarpot bij, welk bedrag ook nog eens toeneemt. 

“Het is daarom verantwoord om investeringen te doen die noodzakelijk zijn. Uitstel is vaak duurkoop en leidt tot achterstallig onderhoud of minder maatschappelijke voorzieningen. De liquiditeit loopt terug om bijvoorbeeld de gemeentewerf te saneren, een school te bouwen of de groene zone in te vullen”, aldus Van Doeveren. “De gemeente investeert verantwoord waar nodig en dat versterkt de bestuurskracht voor alle Wassenaarders. Met een sluitende begroting, het aanvullen van de spaarpot en goed samen te werken voor het dorp, blijft Wassenaar zelfstandig”.

De Wassenaarder op 1: Geen verhoging van de OZB of toeristenbelasting

Hoewel het leven de afgelopen jaren fors duurder is geworden, kiest het College -in lijn met het coalitieakkoord uit 2023- niet voor bewuste lastenverhogingen voor inwoners en ondernemers. “Met prudent begroten is geld ophalen bij Wassenaarders om geld op te potten zonder nieuwe uitgaven niet nodig”, benadrukt Van Doeveren. Vanaf 2026 kijkt de gemeente aan tegen landelijke tekorten, net als elke gemeente, waarvoor zij een oplossing van het Rijk verlangt. Daarover staat het College in nauw contact met gemeenten in onze regio om vinger aan de pols te houden en een oplossing te vinden bij het nieuwe kabinet.

Tot slot; het leven bestaat uit meer dan cijfers

De gemeente is geen bank of bedrijf, maar de overheid die naast de inwoner staat en in Wassenaar het verschil kan maken. “Dat betekent verder werken aan duurzaamheid, meer sportmogelijkheden, goede zorg, een gezellig centrum, maatschappelijke instellingen en ondernemers. En het oplossen van langlopende dossiers zoals het investeren in onze dorpskern, verkeersveiligheid, het saneren van de gemeentewerf en ruimtelijke opgaven zoals behoud van het familiestrand, woningbouw, behoud van ondernemerschap en het versterken van de Groene Zone met Valkenburg. Dat maakt Wassenaar een blijvend bijzonder en mooi dorp in deze drukke regio”, aldus wethouder Laurens van Doeveren.

Bekijk de speciale begrotingswebsite(externe link)