In juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade. De nieuwe sporthal moet voor een breed scala aan sporten faciliteiten bieden. Het complex vervangt De Schulpwei en de hockey-/tennishal van De Kieviten, die aan het eind van hun levensduur zijn.

De plannen zijn in goede samenwerking met de Sporthalcommissie, als vertegenwoordiger van de betrokken sportverenigingen, en De Kieviten tot stand gekomen. De nieuwe energieneutrale sporthal wordt gebouwd op de plek waar het huidige clubhuis en de hal van de Kieviten nu staat en wordt binnen de huidige kavelgrenzen gebouwd.

Akkoord

In mei 2021 is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en omnisportvereniging De Kieviten.  Hierin zijn belangrijke zaken als de verhuur en de exploitatie van de sporthal overeengekomen. Zoals in de intentieovereenkomst vastgesteld, wordt de gemeente eigenaar van de sporthal. Het dagelijks beheer en de exploitatie van de combisporthal worden bij De Kieviten belegd. De gemeente is verantwoordelijk voor groot onderhoud en de overige jaarlijkse eigenaarslasten. 

Overgangsfase

In de periode tussen de sloop en de oplevering van de nieuwbouw moeten de buitensportactiviteiten van de Kieviten zoveel mogelijk doorgang vinden. Voor de bestaande binnensporten (tennis en hockey) kan deels gebruik worden gemaakt van sporthal De Schulpwei. Over de indeling voor het gebruik door alle huidige sporters is al overlegd en dit krijgt de komende tijd nadere invulling. Er is in ieder geval voldoende capaciteit om alle huidige sporters te voorzien.

Ontwerp

De nieuwe sporthal wordt geheel energieneutraal en biedt alle binnen- en buitensporters en toeschouwers een prettige en veilige sportomgeving. Hieronder ziet u een video-impressie van de buitenzijde.

Vervolgstappen

De procedures voor de omgevingsvergunning en voor de sloop worden opgestart om de bouw zo snel mogelijk te starten. Er wordt vanzelfsprekend pas gesloopt als er daadwerkelijk gebouwd kan worden. De verwachting is dat de sloop en de bouw ongeveer 15 maanden in beslag zullen nemen.

Meer informatie of vragen

We hebben voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Hebt u een andere vraag of heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u een mail sturen naar sporthal@wassenaar.nl.