In juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade. De nieuwe sporthal moet voor een breed scala aan sporten faciliteiten bieden. De nieuwe sporthal bevindt zich op het terrein van De Kieviten en vervangt sporthal De Schulpwei en de hockey- en tennishal van De Kieviten, die aan het eind van hun levensduur zijn. De hal wordt geheel energieneutraal en richt zich op binnen- en buitensporten. Het clubhuis vormt het centrale hart in de nieuwe omgeving. 

Startsein

Op 4 december 2021 is een belangrijke stap genomen voor de realisatie van de nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade; het ondertekenen van de huur- en exploitatieovereenkomsten door het bestuur van De Kieviten, de Sporthalcommissie en gemeente Wassenaar. Hiermee is het formele startsein gegeven voor nieuwbouw van het nieuwe sportcomplex op het terrein van De Kieviten. 

Zoals in de overeenkomst is vastgesteld, wordt de gemeente eigenaar van de sporthal. Het dagelijks beheer en de exploitatie van de combisporthal worden via een concessie bij De Kieviten belegd. Zij zullen zorgen dat de hal gebruikt kan worden door de vele Wassenaarse binnensporters. De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de overige jaarlijkse eigenaarslasten.

De plannen zijn in goede samenwerking met de Sporthalcommissie, als vertegenwoordiger van de betrokken sportverenigingen, en De Kieviten tot stand gekomen. 

Overgangsfase

In de periode tussen de sloop en de oplevering van de nieuwbouw moeten de buitensportactiviteiten van de Kieviten zoveel mogelijk doorgang vinden. Voor de bestaande binnensporten (tennis en hockey) kan deels gebruik worden gemaakt van sporthal De Schulpwei. Er is voldoende capaciteit om alle huidige sporters te voorzien.

Ontwerp

De nieuwe sporthal wordt geheel energieneutraal en biedt alle binnen- en buitensporters en toeschouwers een prettige en veilige sportomgeving. Hieronder ziet u een video-impressie van de buitenzijde.

Documenten