In juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade. De nieuwe sporthal moet voor een breed scala aan sporten faciliteiten bieden. Het complex vervangt De Schulpwei en de hockey-/tennishal van De Kieviten, die aan het eind van hun levensduur zijn.

De plannen zijn in goede samenwerking met de Sporthalcommissie, als vertegenwoordiger van de betrokken sportverenigingen, en De Kieviten tot stand gekomen. De nieuwe energieneutrale sporthal wordt gebouwd op de plek waar het huidige clubhuis en de hal van de Kieviten nu staat en wordt binnen de huidige kavelgrenzen gebouwd.

Stand van zaken (november 2020)

Het project bevindt zich nu in de ontwerpfase. Gedurende deze fase wordt veelvuldig overlegd met de (toekomstige) gebruikers van de sporthal.

In verband met de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk een informatieavond in het clubhuis van de Kieviten te organiseren. Daarom houden we u op deze pagina op de hoogte van de actuele status. Hieronder ziet u een video-impressie van de buitenzijde.

Planning

De sloop van de huidige hal start naar verwachting eerste kwartaal 2021. Daarna start de bouw van de nieuwe hal. De verwachting is dat er eind 2021 een nieuwe, multifunctionele en duurzame hal beschikbaar is voor de sporters.

Meer informatie of vragen

We hebben voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Hebt u een andere vraag of heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u een mail sturen naar sporthal@wassenaar.nl.