Kinderen moeten onbezorgd kind kunnen zijn en net als alle kinderen mee kunnen doen op school en bij sport- of cultuuractiviteiten.  Als uw inkomen onvoldoende ruimte biedt om uw kinderen mee te laten doen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes van uw kind heel gewoon zijn, dan helpt de gemeente u. Alle regelingen van de gemeente en van samenwerkingspartners zijn gebundeld  zodat u snel overzicht heeft. U moet hiervoor wel zelf een aanvraag indienen.

Aanvragen?

Wilt u gebruik maken van de regelingen uit het Kindpakket? Kijk dan op de website van gemeente Leidschendam-Voorburg

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet? Dan zijn uw gegevens bekend en kunt u de gemeentelijke regelingen aanvragen via de Flitsbalie, www.lv.nl/flitsbalie.